Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 10
DINSDAG 16 MAART 2021
Komende zaterdag begint de lente ! Op 20 maart is het zo ver, althans volgend de kalender. Als we naar buiten kijken zien we na een periode van echte winter, en eigenlijk al een beetje zomer, nu toch echt de herfst langskomen. Wind, regen, hagel, natte sneeuw, niet echt een lente-gevoel wat daaruit voort komt. Laat dat slechte weer u niet tegen houden om te gaan stemmen, daarvoor is dat toch te belangrijk. Dus ga nog snel naar de Zaal of Rust in Roy, en maak gebruik van uw unieke democrati-sche recht. Dat is toch de eerste stap om de wereld een beetje beter te maken.

Nieuwe burgemeester komt er aan…
De afgelopen week is duidelijk geworden dat dhr. Raymond Vlecken de eerste voorkeur is van de ge-meenteraad om de nieuwe burgemeester van Weert te worden. Dhr. Vlecken is een ras-limburger, met roots in Heerlen. Nu is hij nog burgemeester in Landgraaf, dus ook een beetje de baas van onze oud-pastoor Harry Notermans. Dhr. Vlecken heeft een lange bestuurlijke carrière doorgemaakt, en is ook al voorzitter geweest van de Samenwirkende Limburgse Vastelaovusvereinigingen (SLV). Daarvan kent hij Weert al een tijd, en misschien ook Stramproy. Zeker na de uitzending op vastelaovus-moandig met ook de Roojer Zoatmaale. Wij willen graag kennis maken met deze nieuwe burgervader, en kunnen hem misschien ook aanmoedigen om zijn huis te zoeken in het rustige, groene Stramproy. Als we daar met een rondgang door het dorp een handje mee kunnen helpen, dan zijn we daar graag toe bereid. En wie weet, kunnen we ook weer plat met de burgemeester praten….

Taurossen weer negatief in het nieuws
Het kon bijna niet uitblijven, de Taurossen zijn weer eens negatief in het nieuws. Deze keer ging het niet om agressie, of slecht gedrag bij deze grote grazers, maar om hun fysieke conditie. Zoals wellicht bekend wil Natuurmonumenten als beheerder en de Stichting Tauros dit dier volledig zelfredzaam in de natuur inzetten. Dat is een keuze die ook in de wintermaanden geldt. Dan is het beleid om niet bij te voeren, ook niet bij winterse omstandigheden. Juist dan gaan de hongerige dieren vreten van struiken en twijgen, en creëren zo de unieke wildernis natuur die de ecologen van NM en ARK zo graag zien. Echter de keerzijde van die medaille is dat bij strenge winters ook dieren van honger omkomen, en weer deel gaan uitmaken van de natuurlijke kringloop. De beelden van de Oostvaardersplassen, met vele dode dieren, staat velen nog op het netvlies. Ofschoon dit een logisch gevolg is van de keuze tot zelfredzaamheid, past dit ook weer niet in de Nederlandse beleving van natuur, en de geldende wetge-ving inzake zorgplicht voor gehouden dieren. Nu heeft de inspectie geconstateerd dat de Taurossen in Altweerterheide ondervoed waren, en niet de zorg kregen die ze moesten krijgen. Bijvoeren is dus op-gedragen vanuit de instanties. Probleem is de kern van de keuze voor volledige zelfredzaamheid bij de Tauros, en de gespannen voet met de beleving van de omgeving rondom het gewenste dierwelzijn.
Dat is met dit geval nog steeds niet van tafel, door een keer bij te voeren verandert het beleid van de de beheersorganisaties nietl. Inmiddels is stichting Annemiek alert op de situatie in Weert, en volgt alles op de voet. Overigens zien we nog steeds grote grazers bij het Vosseven, die daar volgens een afspraak met Natuurmonumenten niet horen te lopen. Het (moeizaam) afgesproken heidekoetje is hier nog nooit gezien, wel de niet afgesproken paarden en Spaanse runderen, die er nu lopen. Waerse kuuj…. De Dorpsraad is overigens na enkele jaren weer in gesprek met Natuurmonumenten, om de bekoelde relatie weer op een normaal niveau te brengen. We zullen zien…..

Bekende Roojer minse
Regelmatig kunnen wij berichten over BR’ers (Bekende Roojer). Vaak leuke berichtjes die we van onze lezers krijgen, of zelf ontdekken in het nieuws. Deze week is het weer raak : we zagen 2 Roojer inwo-ners aan het woord in het Weerter Magazine.

Lian Niellissen (17) is voor ons een oude bekende. Zij is enkele jaren de voorzitter geweest van de eer-ste Jeugd Dorpsraad, en kwam nu in het nieuws over kinderen tijdens de lock-down. Lian doet dit jaar examen voor 6 VWO, en kan daardoor zelf wel lessen volgen op het College in Weert. Maar collega leerlingen die dat niet kunnen, hebben best wel last van de beperkingen die al maanden gelden. Het voelt soms alsof de tijd stil staat….
In het zelfde artikel zien we ook Daniëlle Beeren, met dochter Lenny. Daniëlle is naast moeder, ook docent en beleeft de crisis langs die twee lijnen. Voor dochter Lenny is het wel vreemd om wekenlang es te krijgen van haar eigen moeder. Ze mist haar eigen juf, en de vriendinnetjes van school . En Dani-elle vind zelf lesgeven van achter een labtop toch net iets aders dan “echt” lesgeven.
Laten we hopen dat er door de vaccinaties, snel weer wat meer lucht komt, en verdere versoepelingen mogelijk zijn. Want daar zijn we inmiddels wel weer aan toe….