Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 11
DINSDAG 23 MAART 2021
Na een roerige verkiezingsweek, zijn de kaarten in Den Haag weer voor 4 jaar geschud. De plannen die ze daar gaan maken, komen allemaal ook onze kant uit. We zullen zien en ervaren waar onze maat-schappij naar toe gaat. Veel dichter bij huis was een bericht over de wolf in Nederland. Op een dood-gebeten schaap is DNA van de wolf aangetroffen. Het ging hier om schapen uit Nederweert en Stram-proy, aldus het bericht. Nou zo dichtbij hebben we dit dier nog niet gehad, maar kennelijk is hij ook hier geweest. Een eerder bericht uit andere ging over een waarneming van de wolf bij de Kettingdijk. Pas dus op je 7 geitjes…

Bakkerij Snijders weer op zeer hoog niveau
Bij de laatste landelijke keuring van paasbrood, wist bakkerij Snijders wederom heel hoog te scoren. Het Roojer paasbrood werd landelijk op de 2e plaats gezet, en uitstekende prestatie. Na winst in 2019, laat bakkerij Snijders daarmee zien structureel op een zeer hoog peil te werken. Ook eerdere winst bij vlaaien en brood tonen dat aan. Nu werden 134 paasbroden gekeurd, waarvan Joost er 132 achter zich wist te houden. De jury was lovend over de glans, structuur en smaak van dit bijzondere paasbrood uit het Zuiden. Van harte proficiat team Snijders met dit prachtige (en lekkere) resultaat. Blijf lekker dingen bakken, dan kunnen wij blijven smullen.

Nieuwe regels voor verenigingen en stichtingen.
De Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen ('WBTR') is recent van kracht geworden en zal in 2021 in werking treden. Wat houdt de WBTR in? Met de WBTR wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij (onder meer) de vereniging en de stichting aangevuld, verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die gelden voor de BV en de NV. Dit was een behoefte vanuit de praktijk. Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen die zullen worden doorgevoerd voor de vereniging: -
- Tegenstrijdig belang
- Ontstentenis- en beletregeling
- Aansprakelijkheid in faillissement
- Beperking meervoudig stemrecht binnen het bestuur
- De statuten van de vereniging moeten (vaak) aangepast worden.
Daarnaast is er ook een regeling voor de feitelijke bestuurders binnen verenigingen en stichtingen. Deze heten UBO’s in de wetgeving. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de uiteindelijk belangheb-benden van een organisatie. Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen mensen hun finan-cieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarnaast kun je, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie je zaken doet. Het regis-ter komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij KVK.
Voor beide zaken is het goed dat verenigingen en stichtingen nagaan of zij hier ook mee te maken krijgen, wat in heel veel gevallen zo zal zijn. Punt Welzijn organiseert webinars over deze thema’s, en de KvK geeft informatie over het UBO-register. Kleine moeite, groot plezier…

Hondenpoep ook in Rooj overlast gevend
Hondenpoep is landelijk gezien al jaren de aanvoerder in de meest ergerlijke overlast. Binnenkomen met die bruine, stinkende smurrie onder je schoenen is zeer vervelend. De laatste weken is dat ook het geval rondom de basisscholen. Nu deze weer open zijn, spelen de kinderen graag buiten. Helaas weten niet alle hondenbaasjes daar dat ze de drollen van hun viervoeters moeten opruimen. Een enkeling zorgt zo voor veel overlast. Dus : vriendelijk verzoek aan alle hondenbezitters : neem een zakje of schepje mee, en ruim die keutel meteen op. Een bon van een BOA kost 100 tot 140 euro, en dat lijkt ons weg gegooid geld. Bovendien kan de juf ook beter lesgeven, dan schoenen poetsen…

Bekende Roojer minse
Regelmatig kunnen wij berichten over BR’ers (Bekende Roojer). Vaak leuke berichtjes die we van onze lezers krijgen, of zelf ontdekken in het nieuws. Deze week is het weer raak : we zagen meerdere Roojer inwoners in de spotlights. Als eerste, op het landelijke RTL-nieuws zagen we foto’s van Anita Maes-Kuppens, die prachtige foto’s had gemaakt van dreigende donkere wolken met een regenboog, boven Stramproy. Heel mooi, en in honderdduizenden woonkamers in Nederland bekeken.

Daarnaast lazen we ook een stukje over oesterzwammen uit Stramproy, die kunnen leiden tot de lek-kerste gerechten. Erik Pleunis gaf uitleg over dit smakelijke ingrediënt, die uitstekend vlees kan ver-vangen. Een soortgelijk verhaal lazen we enkele maanden geleden in de Telegraaf. Goed bezig daar bij Oakfield.

Verder een bericht dat minder fraai was, en bovendien (gelukkig) ook anoniem. In het bushokje langs de Julianastraat troffen voorbijgangers vrijdagmiddag een vrouw aan die niet meer bij kennis was. Er werd alarm geslagen, de vrouw werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Vermoedelijk was er alcohol in het spel. De politie heeft een lege drankfles meegenomen.

Veel boeiender is een verhaal van dorpsverteller en schrijver Leo Janissen. Of eigenlijk diverse verha-len, die Leo heeft opgeschreven, en soms wat heeft aangedikt. Verhalen die mensen aan hem verteld hebben, tijdens de rondgang langs bejaardentehuizen in o.a. Horn. Over het lokale kasteel, over de naam Horn of over het vaandel van de harmonie “De Drie Horens”. In totaal 80 pagina’s makkelijk lees-baar proza, dat door de lokale heemkundevereniging wordt uitgegeven. Een aanrader.