Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 25
DINSDAG 29 JUNI 2021
 De versoepelingen van afgelopen zaterdag zorgen voor grote drukte op markten, kroegen, disco’s en winkels. Zonder mondkapje op trekken de mensen er graag op uit, wat overals te merken is. Er staan weer klassieke files op de weg, collega’s zien elkaar weer op het werk. Soms na 500 dagen…..
Wat we ook zien is dat alles volop groeit na de regen van de afgelopen week. Er stond zelfs weer wa-ter in de Vleet, al was het maar een dun laagje. Maar toch : eind juni nog water in de sloot. Da’s een tijd geleden. Evenementen komen er weer aan, het voetbal houd België en Nederland in de greep. Het eni-ge recente lokale nieuws was een brandje op het industrieterrein, wat onze eigen brandweer snel onder controle had. En zo sluiten we de eerste helft van 2021 af, en begint donderdag juli al.

Pand voormalige bakkerij Hendrikx gesloopt
De afgelopen week is het oude pand van bakkerij Hendrikx tegen de vlakte gegaan. Het moet plaats maken voor een appartementencomplex van de Woningbouwvereniging. Nu de sloop in volle gang is, zie je weer wat een prominente plek deze bakkerij heeft ingenomen in de kern van Stramproy. Waar eerst duizenden broden, vlaaien en niet te vergeten ijstaarten de deur uit gingen, wordt nu hevig ge-sloopt en gebouwd. Weer een metamorfose in de dorpse kern.

Oude WBM-gebouw open voor arbeidsmigranten
Van dhr. Tim Clement kregen een bericht dat het oude WBM-gebouw zo ver klaar is, dat de eerste groep bewoners per 1 juli aanstaande ontvangen kan worden. Als Dorpsraad kregen we ook een uitno-diging om naar het gebouw te komen kijken, wat we deze week ook gaan doen. Op 1 juli komt een groep bestaande uit 80 Spanjaarden die in de regio in de logistiek gaan werken. Allen krijgen een 2 persoons kamer. De eerder geplande 1 persoons kamers zijn allemaal vervallen. Eind juli komt een nieuwe groep van circa 14 bewoners erbij. Nieuwe bewoners zullen in de loop van de tijd steeds met kleine groepjes instromen. De groep Spanjaarden wordt met bussen naar hun werk vervoerd. Wat ech-ter voor 1 juli niet lukt is het plaatsen van douche-/toiletcabines in het gebouw. Deze hebben door overmacht vertraging opgelopen waardoor ze pas medio juli geplaatst kunnen zijn. Om voor de eerste bewoners een toilet- en douchegelegenheid te hebben is voor een tijdelijke noodoplossing gekozen in de vorm van een tent van 15x10 mtr aan de achterzijde van het pand tegen de achteruitgang. Hierin worden douche- en toiletunits(s) geplaatst, die dan enkle weken gebruikte gaan worden. Begin volgen-de week begint de beheerder. Het is een man samen met zijn vrouw. Hij spreekt Spaans en Engels. Daardoor is er altijd een direct aanspreekpunt voor vragen en klachten. Komende dagen komen de meubels en wordt het terrein rondom het gebouw nog netjes gemaakt. Ook komen er spoedig de grijze platen om de gevels te verfraaien. Die week komen ook de wasmachines e.d. De recreatieruimte in het souterrain is klaar. De firma United Homes is beheerder van het gebouw, en ook verantwoordelijk voor klein (technisch) onderhoud binnen, onderhoud buiten (groen), schoonmaak e.d. De lantaarns op de achterplaats buiten worden op korte termijn vervangen door schemerverlichting, die alleen feller gaat branden wanneer er iemand in de buurt komt. Begin september moet alles klaar zijn. Die maand is de officiële opening met daaraan gekoppeld een open dag. Voor de direct omwonenden zal er in de tus-sentijd nog een bijeenkomst met bezichtiging worden geregeld.

Loket Burgerzaken
Op woensdag 23 juni was de commissievergadering in Weert, die o.a. ging over het bezuinigingspak-ket in de Kadernota. Tot onze schrik werd het Loket Burgerzaken daarin genoemd als één van de zaken waarop bezuinigd kon worden. De Dorpsraad heeft de commissie een brief gestuurd, en aangedron-gen op het open houden van dit loket in de Zaal in Stramproy. Inmiddels is dit de 8e (!) keer dat we hiervoor moeten strijden. We hebben gevraagd om de oude afspraak van 1000 handelingen per jaar te respecteren, en daarmee deze service voor de inwoners te behouden. Tijdens de behandeling van het stuk bleek dat er een aantal partijen gevoelig waren voor onze (oude) argumenten, en samen gaat men een motie indienen met het verzoek om deze bezuiniging uit het voorstel te schrappen. We blijven u informeren of dit allemaal ook echt gaat lukken, en zullen de “stemming” doorgeven. Lijkt de goede kant op te gaan, maar pas in de raadsvergadering van juli zal het definitief duidelijk worden.

Roojer mensen in het nieuws
Als je er op let, dan zie je ze toch bijna wekelijks : een BR-er (bekende Roojer). Deze keer lazen we in het Weert Magazine, een maandblad, een stuk over “financieel veilig ouder worden”. Door de Rabo-bank is vastgesteld dat ouderen vaak de dupe worden van misbruik op financieel gebied. Hulp bij geldzaken, wordt soms misbruikt door de helpers om er zelf beter van te worden. Binnen de Lokale Alliantie wordt kennis gedeeld over financieel misbruik van ouderen en hoe je dit kunt voorkomen. On-ze dorpsgenoot Evelien Nuijens geeft in het stuk uitleg over dit brede initiatief, waar diverse partijen met elkaar samenwerken. Bank, gemeente, politie, Punt Welzijn, Seniorenkoepel, Land van Horne etc. etc. Toch weer een bekend gezicht in de krant !
BUURT BENKSKES