Untitled Document
Nieuwsarchief









MEDEDELINGEN WEEK 26
DINSDAG 06 JULI 2021
 We zitten in de week van het vertrek. Overal waar we kijken zit er iets van een vertrek in het nieuws.
Zo zien we dat Vera van Pol uit Tungelroy, maar met Roojer opa & oma, vertrekt naar de Olympische Spelen in Tokio. Zij gaat meedoen met het turnen, net als 4 jaar geleden. Wij wensen haar en het team héél veel succes !
Ook zien we het vertrek van Geert Gabriëls naar de Provincie Limburg. Dhr. Gabriëls gaat van wethou-der in Weert, naar gedeputeerde in de Provincie Limburg. Omdat dhr. Gabriëls een bepalende wethou-der was, zal die verschuiving voor een nieuwe situatie in het gemeentebestuur van Weert zorgen. Wij wensen de vertrekkende en komende wethouder eveneens veel succes en wijsheid toe.
Ook vertrokken zijn zowel Nederland als België op het EK voetbal. Voor beide teams zal een periode van herbezinning volgen, in de aanloop naar het WK in Quatar. Dan zal de voetbalgekte mogelijk weer opnieuw de kop op steken, voorlopig is dat weer van de baan.
Ook een beetje “vertrek” is de startdatum van de nieuwe bewoners van het WBM-gebouw. Vlak voordat de Dorpsraad daar een kijkje zou gaan nemen, kregen we bericht dat er een aantal tegenvallers waren. Daardoor werd de oplevering van 1 juli niet gehaald, en zal die start uitgesteld worden. Ook ons bezoekje is om die reden uitgesteld tot nader order.

Boek van Jo Brunenberg over de oorlogsjaren
“De Arbeitseinsatz ontvlucht” (Twee Limburgse jongens, 1941). Dit is de titel van het boek dat binnenkort verschijnt, in een heel kleine oplage. Jo Brunenberg stelde het samen in samenwerking met historicus Jan Brauer. Aan het begin van de tweede wereldoorlog, in 1941, ging Lei Brunenberg, die toen in Stramproy woonde (de vader van Jo Brunenberg), werken in Duitsland in een fabriek in Velbert, vlakbij Essen. Het bleek een fabriek te zijn waar granaten werden geproduceerd… Al na ongeveer een half jaar vluchtte hij terug naar Nederland, samen met een vriend die hij daar ontmoet had: Sjraar Brauer uit Belfeld. Beiden waren toen pas 17 jaar oud. Na hun terugkeer moesten beiden onderduiken. Door Jo Bru-nenberg en historicus Jan Brauer, respectievelijk zonen van Lei en van Sjraar is dit avontuur ‘gereconstrueerd’ en ook de familieherinneringen hierover zijn vastgelegd. In 2008 en 2009 hebben de auteurs de route die beide jongemannen indertijd volgden naar die wapenfabriek in Duitsland en hun vluchtrou-te terug naar Nederland, overgedaan. De fabriek waar hun vaders werkten, bleek er na zoveel jaren nog steeds te staan, nu leeg en verlaten. Het boek bevat ook een dertigtal foto's die dit ‘spoor terug’ volgen. Het ‘avontuur’ van beide jongemannen is zeker niet uniek of spectaculair te noemen want vele duizenden Nederlanders hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog, soms vrijwillig maar meestal ver-plicht, in Duitsland gewerkt. Toch heeft dit ‘avontuur’ bij beide Limburgers ontegenzeglijk een onuitwis-bare indruk achtergelaten. Het boek wordt gedrukt op mooi stevig mat papier, het formaat van het boek is 20x 25 cm. gebonden met harde kaft en telt 80 pagina’s. De oplage van het boek zal heel klein zijn daardoor wordt het helaas wel wat kostbaar. De prijs is : € 53 inclusief bezorging. Bestellen kan per mail : jo@jobrunenberg.com Met vermelding van: Naam, adres en eventueel telefoonnummer. Betalingen via: NL90 SNSB 0783 2590 85 Jo Brunenberg. Sluitingsdatum voor bestellingen: 25 juli.

Fusie tussen Woningstichting St. Joseph Stramproy en Woningvereniging Nederweert.
De grootste huizenbezitter van Stramproy, woningstichting St. Joseph gaat fuseren, met hun collega’s uit Nederweert. De nieuwe naam wordt : “Woonik ”. De fusie was een proces dat meerdere jaren in be-slag heeft genomen, mede door veel bestuurlijke inbreng is dit voorspoedig, soepel en positief verlo-pen. Naast het afscheid is er ook een nieuw begin. Alle medewerkers van de beide fuserende corpora-ties zijn in dienst getreden van Woonik, wat toch bijzonder te noemen is. De medewerkers zijn immers de stem en het gezicht naar onze huurders. Zij zullen verder gaan om met passie en plezier de kerntaken van Woonik in te gaan vullen; betaalbaar en prettig wonen in ons verzorgingsgebied Nederweert, Weert en Leudal. Klein + Klein blijft klein, althans in termen van wooncorporaties Klein wil vaak ook zeggen : dicht bij de huurders en de gemeenschappen staan waarin zij wonen. De nieuwe bestuurder van Woonik is Paul Sebregts, voorheen bestuurder van Woningstichting St Joseph in Stramproy. De Raad van Commissarissen van Woonik bestaat uit Gard van Hulzen (voorzitter) Richard Hijlkema (vice-voorzitter), Doenja Urlings en Karen van Mulken. Als Dorpsraad hopen we de uiterst prettige samen-werking met de woningvereniging voort te kunnen zetten. Veel succes gewenst met deze nieuwe organisatie “Woonik”.

Roojer mensen in het nieuws
Als je er op let, dan zie je ze toch bijna wekelijks : een BR-er (bekende Roojer). Deze keer was het niet over het hoofd te zien : een groot bericht, met foto in de Limburger. Daarin lazen we over het buitento-neelproject “Euver de Grens” dat in september 2022 bij de Brookmeule zal gaan spelen. In totaal 10 voorstellingen voor telkens ruim 400 mensen. Voorzitter Jan Scheres vertelde over het project en de opzet van alles. Frans Henderikx gaf als voorzitter van de Dorpsraad een toelichting over het ontstaan van het project in 2018, en de overdracht naar de huidige Stichting Buitentoneel Stramproy. Afgelopen zaterdag was de officiële aftrap met alle spelers, helpenden, verenigingen en bestuurs- en commissie-leden. Met een mooie Broekmolen op de achtergrond, toch weer een mooi stukje Rooj-promotie. Voor foto’s : zie Rooj.nu
BUURT BENKSKES