Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 27
DINSDAG 13 JULI 2021
 Als je een gesprekje met iemand wil aangaan, en je wil veilig beginnen, dan is het weer een dankbaar onderwerp. Daar kan je altijd wel iets over kwijt… Nu is dat toevallig (?) de afgelopen week ook wel het geval geweest. Na twee jaar met uiterst warme en heel erg droge zomers, valt het op dat we dit jaar vooral veel koelte en nog meer nattigheid krijgen in de zomer. Daar waar we een jaar geleden over de grondwaterstand moesten nadenken, en tegen beregeningsverboden aanliepen, zien we nu heel lang gras staan. Had al een tijd gemaaid moeten worden, maar het wil maar niet drogen. En in plaats van droogte, is schimmel nu een gevaar voor de landbouw. Het kan verkeren….
De afgelopen week was er op meerdere fronten contact en overleg met de gemeente en collega dorps-raden. Daarover is wel iets te vertellen !

Loket Burgerzaken in Stramproy blijft bestaan !
In de zoveelste bezuinigingsronde in de gemeente Weert, heeft het college van B&W een lijst met on-derwerpen op laten stellen door de ambtenaren, waarop mogelijk bezuinig kon worden. Een regelmatig terugkerend ritueel, maar dit keer tot onze verbazing wederom een voorstel om het loket burgerzaken in Stramproy te sluiten. Met die besparing kon de dienstverlening in Weert verbeteren. Na een poging tot inspraak en in een brief aan de gemeenteraadsleden vanuit de Dorpsraad, is gewezen op de oude af-spraak dat er 1000 handelingen in het loket nodig zijn om het loket open te houden. Dat aantal wordt al jaren makkelijk gehaald. De inwoners van Stramproy, Tungelroy en andere dorpen, of zelfs vanuit de stad, waarderen deze voorziening al jaren lang als heel goed, laagdrempelig en goedkoop. Op don-derdag werd de nota besproken in de gemeenteraad. Door 4 partijen was een motie ingediend om het loket buiten de bezuinigingen te houden. In de stemming waren 22 mensen voor, en 6 tegen die motie. Zoals beloofd geven we door hoe deze stemming verlopen is. Vóór waren het CDA, PvdA, DUS, Duijsters, en 12 van de 13 leden van Weert Lokaal. Tegen waren de VVD, D66 en 1 lid van Weert Lo-kaal. Gelukkig is de overgrote meerderheid bereid om de oude afspraak te respecteren, en het loket vooralsnog open te laten. Daarmee is poging 8 om het loket te gaan sluiten weer van de baan….

Vlinder op Kerkplein verdwijnt
Wat wel weg gaat, en van ons ook gerust weg mag gaan, is de “Vlinder” op het Kerkplein. Dit kunstzin-nige voorwerp is 12 jaar geleden als geschenk van de Rabobank hier neer gezet, bij de opening van het nieuwe Kerkplein. Echter, de functie van oplaadpunt voor fietsen heeft (bijna) nooit gefunctioneerd. Er was voortdurend iets kapot, en de leverancier bleek failliet te zijn. Na een aantal jaren vielen de pos-ters aan de binnenkant er van af, en sloot het deurtje niet meer. Repareren bleek niet meer mogelijk. In overleg met de gemeente is geadviseerd om dit voorwerp weg te halen van het Kerkplein. In het laatste overleg heeft de gemeente dat besluit dan ook genomen.

Kermis Stramproy nog onduidelijk en onzeker
Nu de besmettingen weer fors en oncontroleerbaar oplaaien, zijn er weer beperkingen inzake corona afgekondigd. Mede daardoor is de situatie van de Roojer kermis dit jaar nog onduidelijk en onzeker. De Dorpsraad heeft overleg gehad met de kermismeester van Weert, en daar weten ze nog niet wat ze gaan doen met de kermissen in de gemeente. We zijn benieuwd, en houden u op de hoogte.

Andere gemeentelijke zaken
In de overleggen de afgelopen week, is ook gesproken over het beheer van het groen. Mede door de natte zomer, groeit alles de pan uit. Dus kregen we veel vragen over het groen in Stramproy. De ge-meente heeft uitgelegd dat de groeiperiode nu erg lang aanhoudt, en dat de onderaannemers handen te kort komen om alles bij te houden. Daarnaast werd ons verteld dat er een pilot loopt inzake “ecolo-gisch bermbeheer”. Om insecten, zoals bijen en vlinders te sparen worden bermen in het buitengebied niet meer gemaaid. Alleen de hoeken bij kruisingen wel, daar maait men een lengte van 5-10 meter. De fietspaden moeten wel begaanbaar blijven, en daarom maait men daar een strook langs het fietspad. Deze moeten veilig te berijden zijn. De verwachting is dat deze pilot volgend jaar tot “beleid” wordt gemaakt, dus dat dit dan voortaan zo zal blijven. Da’s effe wennen in het buitengebied. Overigens gaf men aan uitsluitend op klachten van burgers en bedrijven te kunnen reageren. Er was te weinig capaci-teit om zelf alles in de gaten te kunnen houden. Bij gebreken of overlast is ons advies dus om ALTIJD een melding bij de gemeente te maken.

Verder is er gesproken, samen met de Roojer jeugd, over uitbreiding van de skatebaan. De jeugd had een duidelijk plan hiervoor, en wilde een “half-pipe” er bij om nog mooiere trucjes te kunnen doen op de skates en steps. Ze hadden zelf al enkele niet (vaak) gebruikte toestellen in Weert op een lijstje gezet, voor een mogelijke verhuizing naar Stramproy. De gemeente gaat nu bekijken wat hier mogelijk is. Het Dorpsoverleg Tungelroy heeft al laten weten dat ze de skatebaan daar toch graag willen houden…

Het College in Weert zoekt plekken voor uitwisselingsstudenten
Van scholengemeenschap het College in Weert kregen we het volgende bericht.
Tientallen buitenlandse studenten van over de hele wereld zullen hun dromen waarmaken, namelijk voor een tijdje wonen bij een Nederlands gastgezin en les volgen op een Nederlandse middelbare school. Het High School Holland programma van Travel Active is niet alleen een cultureel avontuur voor de student, maar ook voor uw gezin! Via het College Weert en uw gezin ervaart de student de Nederlandse cultuur van dichtbij. Gedurende 1 schooljaar komt een student bij het gastgezin te wonen. Staat u er-voor open om een buitenlandse student in huis te nemen met haar taal en tradities? Neem voor vragen contact op met het High School Holland team via: Miriam.zegveld@travelactive.org of +31 (0) 85 222 4810 of het e-mailadres van de Dorpsraad.

Roojer mensen in het nieuws
Als je er op let, dan zie je ze toch bijna wekelijks : een BR-er (bekende Roojer). Deze keer hadden we echter wel hulp nodig, want dit nieuws bereikt niet iedereen. Er was namelijk nieuws van de andere kant van de wereld : Brazilië. Voor de Brazilianen was het groot nieuws over een project voor het terugbren-gen van een speciaal soort papagaai in de Braziliaanse natuur. Deze soort was in feite in het wild uit-gestorven. Door een lang en intensief fokprogramma met 53 papagaaien in gevangenschap, is het gelukt om voor voldoende nakomelingen te zorgen. De afgelopen weken zijn die dieren terug gebracht naar Brazilië. Bijzonder is dat dit deels is gedaan door Vitor Moonen, in zijn volières aan de Molenweg. Vitor werd hiervoor groots ontvangen door de Braziliaanse minister, om deze mijlpaal te vieren, samen met andere partners in dit unieke project. Vanuit Stramproy, naar de Amazone in Zuid Amerika. Wat een reis voor deze papagaaien, en voor Vitor ! Mooi dat dit zo goed gelukt is.

BUURT BENKSKES