Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 28
WOENSDAG 21 JULI 2021
De vorige week dachten we een luchtig onderwerp aan te snijden : een weerpraatje. Nou dat hebben we de afgelopen week geweten. Enorme hoeveelheden water vielen uit de hemel, niet alleen hier, maar in heel Limburg, Duitsland en België. De kracht van het water was enorm. Riviertjes, beken en de Maas liepen (bijna) over. Nou dat hadden we nu ook weer niet voorzien en bedoeld. De ellende van mensen die water in huis kregen, of nog erger : hun huis in het water zagen drijven, was enorm. Alles kapot, smerig, vernield of weggespoeld. In Duitsland en België met tientallen doden. De kracht van het water..
In Stramproy merken we natuurlijk veel nattigheid, een erg hoge Tungelderbeek en akelige beelden op TV. Daarmee lag de focus van het nieuws dan ook op deze natuurramp.

Brandweer Stramproy plotseling landelijk nieuws
Afgelopen maandag hoorden we op de radio plotseling de naam Stramproy meerdere malen vallen. Wat bleek het geval. Door Radio 2 was een bericht van WeertdeGekste opgepikt inzake een inzet van onze eigen Roojer brandweer. Die waren op zondagavond laat opgetrommeld om een kraai / kauw te bevrijden. De brandweer werd gealarmeerd voor een ‘dier op hoogte’ in het buitengebied van Stram-proy. Een wandelaar had een verstrikt geraakte kraai gezien nabij de Tungelroyse beek. De kraai was met zijn poot door middel van visdraad vast komen te zitten in een boom. Het was voor de brandweer een bijzonder klusje omdat men eerst door een moeras moest lopen om bij de kraai te kunnen komen. Er werden speciale pakken aangetrokken zodat de brandweerlieden ongeschonden door de natte on-dergrond konden lopen. Omdat de kraai op een aantal meters hoogte zat, was de brandweer genood-zaakt de boom om te zagen. Toen dat gelukt was kon de verstrikt geraakte kraai worden bevrijd. Na de bevrijding werd de kraai weer losgelaten op een naastgelegen akker. Met name het omzagen van de boom, zorgde voor hilariteit in Hilversum. Daarom werd er een spelletje aan gekoppeld, waar luisteraars andere vreemde berichten konden doorgeven. Toen we echter het hele verhaal lazen op WeertdeGek-ste. Bleek het eigenlijk een mooie inzet van de brandweer te zijn, en niets vreemds.

Roojer mensen in het nieuws
De afgelopen week was het niet zo moeilijk om een Bekende Roojer te vinden. Helaas was de aanlei-ding niet zo vrolijk, maar toch. IJsbrand Schouten, inwoner van Stramproy, vlakbij het Vosseven, kwam herhaaldelijk in het “overstromingsnieuws”. IJsbrand is de directeur van het Viecurie Ziekenhuis in Ven-lo, dat bedreigd werd door het hoge Maaswater. De directie had daarom in goed overleg besloten het hele ziekenhuis te ontruimen. IJsbrand kwam op de regionale en nationale radio & TV zenders uitleggen waarom die beslissing was genomen, en hoe de evacuatie in zijn werk ging. De dijk naast het zieken-huis bleek achteraf nog maar enkele centimeters over te houden, waardoor de voeten droog bleven in Venlo. En IJsbrand werd door deze calamiteit, meteen een BS-er : Bekende Stramproyenaar.

Verder troffen we enkele publicaties aan van inwoners van Stramproy in speciale “vakbladen”. Aller-eerst lazen we een stuk in het blad voor de bridgespelers. Daarin werd beschreven hoe een online bridgetournooi gewonnen werd door Tjeu Nies, uit Stramproy , met partner Corine Hansen. Omdat niet iedereen dit bridgeblaadje leest, herhalen we deze mooie overwinning even in deze mededelingen ! Tjeu en Corine : proficiat !

En we lazen ook een prijswinnend artikel van onze eigen Leo Janissen in het blad van KBO-PCOB van juli. Dit blad voor de ouderen waardeerde een inzending van Leo, met een mooie pen. Het stuk van Leo ging over de hedendaagse barmachtige Samaritaan. Of over elkaar helpen in deze (digitale) tijd. Mooi geschreven, met flair geschreven. Als je goed observeert, dan zie je nog eens iets.
BUURT BENKSKES