Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 31
DINSDAG 10 AUGUSTUS 2021
Klachten over de hitte waren de afgelopen week weer niet op zijn plaats. De zomer blijft koel en nat. Maar vanaf komende donderdag lijkt daar wat verandering in te komen. Fijn, want een beetje zomer-warmte kunnen we toch ook wel gebruiken in deze tijd. Wat we ook wel graag willen hebben is vol-doende geld in de betaalautomaat om te kunnen pinnen. Er bereiken ons berichten dat deze “geldmaat” af en toe te weinig biljetten heeft, om alle klanten te bedienen. Niet iedereen weet dat er ook een pinau-tomaat bij de Jumbo binnen staat, dus dat kan ook een oplossing bieden. Toch gaan we eens even navragen of er gezorgd kan worden voor tijdige vulling van de pinautomaat tegenover De Paerdstal. Nu het bankfiliaal daar dicht is, zal er toch ook gezorgd moeten worden voor die financiële dienstverle-ning daar.

WBM-gebouw nu echt in gebruik genomen
Met ruim een maand vertraging is het WBM-gebouw nu toch echt in gebruik genomen, voor de huisves-ting van arbeidsmigranten. Een delegatie van de Dorpsraad mocht afgelopen dinsdag een kijkje gaan nemen in het oude kantoorgebouw. Tim Clement heette ons welkom, en ook de nieuwe Portugese be-heerder was aanwezig. Het gebouw is bijna klaar met de verbouwing, er moet nog één vleugel ge-bouwd worden. De rest is inmiddels klaar voor bewoning. We mochten naar de kamers kijken en de andere voorzieningen in het gebouw. In tegenstelling tot eerdere plannen zijn er nu alleen maar 2-persoonskamers. De kelderruimte is alleen maar voor een recreatiezaal en een ruimte met industriële wasmachines. De kamers zijn ruim van opzet, keurig ingericht en afgewerkt. Met een klein keukentje en goede bedden maakt dat allemaal een prima indruk. Per twee kamers is er op de gang een cabine met een douche, wasbak en WC. Menig studentenkamer ziet er echt slechter uit. We zijn blij dat al die kwali-tatieve aanpassingen zijn doorgevoerd, en dat de bewoners nu mooie kamers krijgen. De afgelopen week woonden er al 40 mensen, en het afgelopen weekend zijn er daar nog een kleine 100 bij geko-men. Bijna alle werknemers komen uit Spanje, en werken in de logistieke sector. De helft bij Post NL en de helft bij distributiecentra in Venlo. Over enkele maanden zullen alle kamers gereed zijn en bewoond worden door in totaal 196 mensen. Wellicht komt er nog een officiële opening, en een bezichtiging door de directe buren. De verblijftijd van de mensen is gemiddeld 3-5 maanden, en er zullen dus re-gelmatig wisselingen plaats vinden. Daardoor kan de samenstelling en de plaats van tewerkstelling ook regelmatig veranderen. Dat bepaald de huurder van de kamers, op dit moment twee grote uitzendbu-reaus. We hebben afspraken gemaakt over hoe we om kunnen gaan met eventuele overlast, op het terrein en in het dorp. Het was een constructief en goed overleg dat we zo met dhr. Clement konden voeren. We hebben dus vertrouwen in de nabije toekomst. Zeker in deze beginperiode zal moeten blij-ken hoe alles gaat functioneren. Buurtbewoners die klachten hebben kunnen 24/7 terecht bij de beheer-der, of hem bellen op het 06-nummer dat overal groot is weergegeven buiten het gebouw. We hopen dat we dat nummer nooit hoeven te gebruiken, omdat er géén overlast is.

Linjer Brökske opgeknapt door buurtvereniging De Berg
Bijna 10 jaar geleden werd het Linjer Brökske geopend, een project van de Dorpsraad. Best wel bijzon-der, omdat dit houten bruggetje in zijn geheel op het grondgebied van Tungelroy bevind, en bovendien op het terrein van het Waterschap Limburg ligt. Behalve het bruggetje is er ook een picknickbank aan-gelegd, en staat er een informatiebord en een prullenbak. Het onderhoud van dit terrein langs de beek ligt formeel bij de eigenaar : het Waterschap. De afgelopen jaren heeft de Dorpsraad regelmatig het jaarlijkse onderhoud uitgevoerd, en ruimde Thieu Lenaers zeer vaak de rommel op en maakte de prul-lenbak leeg. Afgelopen zaterdag heeft een groepje mannen van buurtvereniging De Berg, in feite de “bouwers van de vastelaovundjwage” het terrein zeer grondig onderhanden genomen. De brandnetels hadden het natte voorjaar omgezet in meters prikkelend groen. Het informatiebord kon je niet meer bereiken of lezen. De bramen overwoekerden de brug op de uiteinden. Ook daar was snoeiwerk meer dan welkom. Met bosmaaiers en snoeischaren werd alle overdadige begroeiing verwijderd, zodat het weer een plekje is waar je goed kan zitten en genieten van de prachtige omgeving daar. De Berg-mannen hebben een mooie klus geklaard, waarvoor onze hartelijke dank ! En hopelijk hebben ze ook samen plezier gehad om deze klus in hun achtertuin uit te voeren. Good gedaon manne ! De volgende keer zal de dorpsraad voor lekker vlaai zorgen…..

Opstartpremies van de Dorpsraad
We hebben het een paar weken geleden ook al aangekondigd : verenigingen kunnen een soort “corona-opstartpremie” krijgen bij de Dorpsraad. Elke vereniging die een verbredende activiteit onderneemt, naast het eigen vaste programma, kan aanspraak maken op 250 euro, bij grotere evenementen zelfs 500 euro. Tot onze vreugde zijn er op dit moment al 5 aanvragen binnen, die toegekend kunnen wor-den. Maar er zit nog meer in de pot, dus twijfel niet en vraag een premie aan voor die “verbredende activiteit”. Meer info bij de dorpsraad via het e-mailadres info@dorpsraad-stramproy.nl
BUURT BENKSKES