Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 32
DINSDAG 17 AUGUSTUS 2021
 Inmiddels is wat meer duidelijk over de problemen met de geldautomaat. De vorige week melden we dat de betaalautomaat Bij het voormalige Rabobank gebouw, regelmatig te weinig geldbiljetten heeft.om te kunnen pinnen. Sinds dit jaar zijn de geldautomaten ondergebracht bij `Geldmaat` en zijn deze ook overal neutraal geel gemaakt. Er bereiken ons berichten dat deze “geldmaat” af en toe te weinig biljetten heeft, om alle klanten te bedienen. Niet iedereen weet dat er ook een pinautomaat bij de Jumbo binnen staat, dus dat kan ook een oplossing bieden. We zijn gaan navragen of er gezorgd kan worden voor tijdige vulling van de pinautomaat tegenover De Paerdstal. Nu het bankfiliaal daar dicht is, zal er toch ook gezorgd moeten worden voor die financiële dienstverlening daar. De oorzaak bleek een structureel personeelsprobleem bij de nieuwe organisatie `Geldmaat”. Niet alleen in Stramproy, maar in
het hele land kampt men met te weinig personeel om alles gevuld te krijgen op tijd. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van deze nieuwe organisatie. We hebben aangedrongen op een structurele oplossing voor dit probleem.

Ouderenvereniging gaat met de tijd mee
In de VIA Weert van afgelopen woensdag stond een uitgebreid artikel over de Ouderenvereniging Stramproy. Met ruim 800 leden is dat de grootste vereniging in het dorp, maar ook de grootste oude-renvereniging in wijde omtrek. Vanwege het komende 60-jarige bestaan, zal op 25 september en mu-ziekmiddag worden georganiseerd. Dat was een mooie aanleiding om nog eens uitgebreid stil te staan bij deze zeer actieve vereniging. Voor diverse groepen worden wekelijks vele activiteiten georgani-seerd. Of dat nu kienen, koersballen, wandelen, fietsen of beugelen is. Maar ook uitstapjes, korte va-kanties of yoga, gespreksgroepen of computerles. Allemaal mogelijk bij deze club van enthousiaste-lingen. En dat voor een zeer vriendelijke contributie. Het jubileumfeest zal muzikaal worden opgeluis-terd door o.a. Thei & Marij en andere toppers. Entree is 3 euro.

Linjer Brökske opgeknapt door buurtvereniging De Berg
Bijna 10 jaar geleden werd het Linjer Brökske geopend, een project van de Dorpsraad. Best wel bijzon-der, omdat dit houten bruggetje in zijn geheel op het grondgebied van Tungelroy bevind, en bovendien op het terrein van het Waterschap Limburg ligt. Behalve het bruggetje is er ook een picknickbank aan-gelegd, en staat er een informatiebord en een prullenbak. Het onderhoud van dit terrein langs de beek ligt formeel bij de eigenaar : het Waterschap. De afgelopen jaren heeft de Dorpsraad regelmatig het jaarlijkse onderhoud uitgevoerd, en ruimde Thieu Lenaers zeer vaak de rommel op en maakte de prul-lenbak leeg. Op zaterdag 7 augustus heeft een groepje mannen van buurtvereniging De Berg, in feite de “bouwers van de vastelaovundjwage” het terrein zeer grondig onderhanden genomen. De brandne-tels hadden het natte voorjaar omgezet in meters prikkelend groen. Het informatiebord kon je niet meer bereiken of lezen. De bramen overwoekerden de brug op de uiteinden. Ook daar was snoeiwerk meer dan welkom. Met bosmaaiers en snoeischaren werd alle overdadige begroeiing verwijderd, zodat het weer een plekje is waar je goed kan zitten en genieten van de prachtige omgeving daar. De Berg-mannen hebben een mooie klus geklaard, waarvoor onze hartelijke dank ! En hopelijk hebben ze ook samen plezier gehad om deze klus in hun achtertuin uit te voeren. Good gedaon manne ! De volgende keer zal de dorpsraad voor lekker vlaai zorgen…..

Opstartpremies van de Dorpsraad
We hebben het een paar weken geleden ook al aangekondigd : verenigingen kunnen een soort “corona-opstartpremie” krijgen bij de Dorpsraad. Elke vereniging die een (licht)verbredende activiteit onder-neemt, naast het eigen vaste programma, kan aanspraak maken op 250 euro, bij grotere evenementen zelfs 500 euro. Tot onze vreugde komen er op dit moment steeds meer aanvragen binnen, die we alle-maal hopen te kunnen toekennen. Maar er zit nog meer in de pot, dus twijfel niet en vraag een premie aan voor die “verbredende activiteit”. Meer info bij de dorpsraad via het e-mailadres info@dorpsraad-stramproy.nl
BUURT BENKSKES