Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 42
WOENSDAG 27 OKTOBER 2021
 Voor velen is de herfstvakantie weer aangebroken. Met het lekkere weer van het afgelopen weekend zagen we al veel wandelaars van de mooie kleuren in de natuur genieten. Het kan bijna niet anders of Thieu Niellissen heeft daar weer een aantal prachtige foto’s van gemaakt voor de voorzijde van dit blaadje. We wensen iedereen een lekkere herfstvakantie, met fijne wandelingen, ontspanning en lekker eten. Deze week lijkt het op het gebied van evenementen en gebeurtenissen ook “vakantie”, maar we hebben wel enkele aankondigingen voor de nabije toekomst.

Info-avond over Bouwen in Stramproy op dinsdag 2 november
Als eerste weer even onder de aandacht brengen dat er direct na de herfstvakantie een info-avond komt over bouwen in Stramproy. Als Dorpsraad zetten we ons al meerdere jaren in om woningbouw vlot te trekken in ons dorp. Inmiddels is de woningmarkt zo op hol, dat er nu “vanzelf” allerlei plannen gemaakt worden. Om weer eens bijgepraat te worden over alle bouwplannen en projecten voor de ko-mende tijd, willen we weer een info-avond gaan organiseren in de Zaal. De contacten met 4 grote ont-wikkelaarts, en de gemeente hebben een datum opgeleverd dat we u willen bijpraten. Dat wordt dins-dag 2 november in de Zaal. Interessant voor mensen die iets willen met een huis, misschien zelf kopen of zelf verkopen ? Of misschien wilt u gewoon weten wat er te gebeuren staan, en wanneer precies ? Welke huizen gaat men bouwen, en voor welke doelgroep ? Wanneer gaan ze beginnen, en wanner denken ze klaar te zijn ? Schrijf alvast in je agenda of oppe klender : 2 november !

Omwonendenoverleg WBM-gebouw
Na een aantal maanden huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten in het WBM-gebouw, komt er nu een overleg met de omwonenden. In de tussentijd is er wel al met een delegatie van buurt gesproken, en ook een delegatie van de Dorpsraad is ter plekke gaan kijken. In de praktijk lijkt de komst van de ar-beidsmigranten niet tot heel veel overlast en strubbelingen te leiden. Dat is verheugend nieuws, en neemt al veel onrust weg. Om iedereen uit de buurt de gelegenheid te geven te luisteren en te praten, komt er op maandag 1 november een overleg met de directe omwonenden. Ook de Dorpsraad is daarvoor uitgenodigd, en zal goed luisteren naar alles wat gezegd wordt. Ons doel is om alle overlast tot een minimum te beperken, en de afstemming met de buurt optimaal te laten verlopen.

Stramproy Bloeit : overleg met de aanspreekpunten
Nu het seizoen voor de bloemen buiten echt op zijn einde loopt, zien we nog steeds mooie bloemen en groene planten aan de lantaarnpalen hangen in het dorp. Vooral door een zeer gunstig weer, hebben de bloemen het uitstekend gedaan in het afgelopen jaar. Door de meer dan 100 vrijwilligers werd water gegeven, en dit jaar met een prachtig resultaat. Daar kunnen we trots op zijn. Nu het einde van het sei-zoen in zicht is, hebben we met de contactpersonen per straat alles weer eens doorgenomen.
Er heerste tevredenheid alom, we kunnenspreken van een geslaagd seizoen. Vooral door de inzet van alle vrijwilligers, de watergevers. Het kan niet genoeg gezegd worden, maar daardoor slaagt of mislukt zo’n project. Alle hulde dus voor iedereen die weer (letterlijk) de kar getrokken heeft, en de bloemen op tijd van water heeft voorzien. We hebben ook afgestemd hoe we de bloemen weer gaan verwijderen van de palen, op zaterdag 6 november. Omdat er overal nieuwe bakken hangen, vraagt dat wat uitleg en afstemming voor het verwijderen van de bloemen. Nog 1 keer de handen uit de mouwen dus…

Roojer koffietafel komt er aan
Na een geslaagde editie in 2019, zal er op vrijdag 19 november weer een Roojer koffietafel georgani-seerd worden in de Zaal. Bestemd voor alle inwoners van het dorp, om elkaar weer eens te zien en spreken. Zeker voor de mensen die dit contact lang hebben moeten missen een mooie en lekkere ge-legenheid om weer eens met elkaar aan tafel te gaan. Er zal na deze week een folder huis aan huis bezorgd worden, met meer uitleg en een opgavestrook. Daarin kunt u nog eens precies nalezen wat er te gebeuren staat. De organisatie is in handen van het Sociaal Platform, en de Dorpsraad helpt ook een handje. Noteer de 19e alvast, van 12.00 tot 15.00 uur in de Zaal. Vervoer kan geregeld worden
BUURT BENKSKES