Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 45
DINSDAG 16 NOVEMBER 2021
 De afgelopen week stond helaas weer volop in het teken van corona. We zaten met spanning te wach-ten op de persconferentie van de regering, inzake nieuwe maatregelen. Om ons heen zien we dat coro-na weer volop heerst, en dat er ook weer vele geïnfecteerden zijn. Soms met zeer milde ziektever-schijnselen, maar soms ook met heftige of zeer ernstige gevolgen. Kortom : corona is nog niet klaar met ons…. Maatregelen zijn daarom zeker te begrijpen, de situatie dreigt anders uit de hand te lopen. Niet dat ook wij als virologen door het leven willen gaan, maar een beetje gezond boerenverstand helpt ons toch een eind op weg. De rest laten we maar over aan de echte deskundigen, of zij die daar nu ook voor door willen gaan. Vrijdagavond werd duidelijk dat we weer een (beperkte) lockdown in gaan, die tenminste 3 weken duurt. Géén evenementen meer, mondkapjesplicht, anderhalve meter en (bijna) verplicht thuis werken. Geen publiek bij sportwedstrijden en horeca om 20.00 uur weer dicht. Dat zijn toch weer stevige maatregelen, die bij menigeen er weer flink zullen inhakken. Naast de economische gevolgen blijkt dat er ook behoorlijke sociaal emotionele schade optreed, vooral bij jongeren. Het zal ons niet in de koude kleren gaan zitten, maar we zullen het er mee moeten doen. Laten we hopen dat het maar drie weken duurt, en dat u allen hier zo ongeschonden mogelijk uit moge komen.

Informatieavond over Kempenbroek door Natuurmonumenten
Op 24 november zal Natuurmonumenten, als een van de grootste beheerders van het Kempenbroek een informatie-avond verzorgen in het Keenter Hart. Tijdens die avond zal nader worden ingegaan op de natuurwaarde van het Kempenbroek, en de toekomstige ontwikkelingen hier. Tevens zal aandacht besteed worden aan de hydrologie in het gebied. Er zal een aanpassing worden doorgevoerd in de waterwegen, waardoor het gebied zal vernatten en meer als klimaatbuffer kan optreden. In natte perio-des water opvangen en vasthouden, en in droge periodes zo water beschikbaar houden voor flora en fauna. Door de grensoverschrijdende natuur van het Kempenbroek is het plan om een beschermde Unesco-status aan te vragen voor het gebeid, dat nog niet door grote massa’s ontdekt is. De toegan-kelijkheid van het gebied voor wandelaars en fietsers zal nog kunnen verbeteren, zodat meer mensen kunnen genieten van deze prachtige natuur, met veel variatie in natuurtypes, vegetatie en diersoorten.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Natuurmonumenten.

Afgelastingen door corona
Zoals al aangegeven grijpt corona nu snel om zich heen. Daardoor krijgen we weer allemaal te maken met diverse maatregelen. Thuis (dringend advies maximaal 4 bezoekers per dag), in de winkel (mond-kapjes verplicht), op het werk (alleen naar kantoor als het niet anders kan) of op andere plekken (an-derhalve meter afstand houden). Daar gaat iedereen iets van merken, niet alleen de bezoekers van de horeca die al om 20.00 uur moet sluiten.
Afgelopen zondag heeft dit al geleid tot een afgelasting van het concert dat fanfare St. Willibrordus, samen met koor Da Capo zouden geven in de Zaal. Na vele weken repeteren, nu weer géén optreden. Heel erg vervelend voor de muzikanten, maar ook voor het publiek dat dit weer wilde meemaken na zo’n lange periode van stilte.
Ook komende vrijdag zal de Roojer koffietafel niet doorgaan. Het Sociaal Platform was ook al ver in de organisatie, maar heeft alle aanmeldingen weer moeten afzeggen. Géén afstel, maar uitstel tot begin volgend jaar. Jammer, maar juist voor deze doelgroep wel het meest verstandige.
Voor de carnavalisten was het afgelasten van de 11e van de 11e in Roermond een groot gemis. Her en der is er toch op kleinere schaal het begin van de Vastelaovundj gevierd.
Ook het wekelijkse loket van Warm Wonen Weert in de Zaal, op woensdagavonden, gaat voorlopig niet door. Overigens kunt u wel terecht voor energiebespaartips op hun website. Zomaar een greep uit bij-eenkomsten die nu alweer afgelast zijn. Wij vrezen dat deze lijst de komende weken nog wel zal groei-en. Gelukkig hebben we gezien dat de Sinterklaas intocht, zij het met een aangepast programma, toch nog doorgang kon vinden. Met dank aan de creatieve en flexibele mensen van Kinder Vakantie Werk Stramproy. Kunnen we vanavond toch nog de schoen zetten !!!

Roojer mensen in het nieuws
Een rubriek die veel gelezen wordt is die van de Bekende Roojer (BR-ders). Mensen die een link met Rooj hebben, en in het lokale, regionale of landelijke nieuws terecht zijn gekomen. En daarmee weer even ook aandacht op Rooj hebben gevestigd. Deze week hebben we weer twee BR’ders, die we on-der uw aandacht willen brengen. Als eerste was er een vlaai van Katrien, voor Jac Lenaers. Jac heeft zich al vele jaren ingezet voor alle historische materiaal van de Classics. Recentelijk heeft hij een film gemaakt van het jubileum van de Classics, die in de (koude) buitenbioscoop werd getoond aan het publiek. Daar werd Jac verrast door Katrien, die hem een vlaai kwam aanbieden voor al zijn vrijwilli-gerswerk. Jac was zo onder de indruk, dat hij de vlaai bijna uit de doos liet glijden, maar dat ging nog net goed…
Vervolgens zagen we de afgelopen week een voorpagina-artikel over Jules Henckens, de ere-burger van Stramproy. Het thema was de weekmarkt in Stramproy, die door tomeloze inzet van Jules toch nog is blijven bestaan. Met markante en typerende foto pontificaal op de voorkant van Via Weert, de bijla-ge van de Limburger. Jules kan erg goed vertellen, en zijn levensverhaal was te lezen in dit leuke arti-kel.

Tentoonstelling over begin 2e Wereldoorlog in Bocholt
In het heemkunde-paleis van de Geschied en Heemkundige kring Bocholt in de Priool (dat is in de bi-bliotheek) is momenteel tot en met 15 november een buitengewoon interessante tentoonstelling over de meidagen in 1940. Daarna gaat die tentoonstelling naar de St. Martinuskerk van Beek (Bree) van 17 tot 21 november. De Abeek – de waterscheiding tussen Bocholt en Bree speelt in de opmars van de Duitsers een elementaire rol, net als de vele bruggen over de kanalen. Het verhaal wordt heel grondig verteld met zowel getuigenissen van de Belgische “Grenswielrijderseenheden’ in de volksmond ook de Grenspoepers genoemd en Duitse soldaten. Die Duitsers werden aangemoedigd om foto’s te maken van de opmars, maar ook om hun belevenissen op papier vast te leggen. Naast de overzichtelijke ten-toonstelling met een ongelooflijk rijk assortiment aan soldatengerei, militaire fietsen, kaarten, filmfrag-menten ook een mooi boek! Fietsen langs de Zuid-Willemsvaart én het Kempisch Kanaal met zijn vele bruggen en kazematten krijgt opeens heel wat meer kleur en diepgang. Met dank aan Gert van
Elk.
BUURT BENKSKES