Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 12
DINSDAG 29 MAART 2022
 Het spreekwoord zegt : Maart roert zijn staart. Dat zou wel eens kunnen, nu er voor de laatste dagen van maart weer “winterse buien” zijn voorspelt. Toch zien de natuur op springen staan, met groei en bloei. Door de zomertijd, kunnen we daar s” avonds een uur langer van genieten. Daar helpen de win-terse buiten dan weer iet zo goed bij…

Info-avond over Plan Lewieze in de Zaal op dinsdag 5 april
Zoals bekend heeft de Dorpsraad al enkele jaren een concreet plan gemaakt voor extra woningbouw in ons dorp. Met heel veel rugwind, door de huizencrisis, zijn er gelukkig veel initiatieven van de grond gekomen om nieuwbouw te realiseren. Deze keer willen we iets melden over het plan “Lewieze”, dat op de hoek Veldstraat – Crixstraat gaat gebeuren. Tijdens eerdere info-avonden werden plannen gepresen-teerd om hier 40 woningen te realiseren, op de plaats van de huidige kippenstallen en woonhuis. Daar-mee zou het laatste intensieve veehouderij bedrijf binnen de bebouwde kom van de gemeente Weert gaan verdwijnen. Als Dorpsraad vinden we dat een win – win situatie.

Inmiddels hebben we van de initiatiefnemers, de familie Schreurs, een update gekregen van de situatie. Het college van B&W heeft 22 maart 2022 ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan “Veld-straat 73”. Deze wijziging heeft betrekking op het saneren van het agrarisch bedrijf en het gebied om te vormen naar woningbouw. Vanaf 31 maart 2022 ligt dit plan ter inzage. Wij willen U graag informeren over het woningbouwproject ‘Lewieze’ en de huidige stand van zaken. Daarom wordt er door de initia-tiefnemer een informatie-avond georganiseerd op 5 april om 19.00 uur in De Zaal aan de Mariastraat 1 te Stramproy. U bent van harte welkom. Met vriendelijke groet Familie Schreurs

Als u wilt weten wat er precies gaat gebeuren, of als u interesse heeft in dit project, dan ligt hier de uitnodiging voor meer informatie.

Roojer mannen en vrouw helpen Oekraïne zelf !
De wereld in Oekraïne staat in brand, er heerst oorlog. Elke dag komt de oorlogsellende onze huiska-mers binnen. Mede door de social media ben je bijna “live” bij de oorlogshandelingen. Veel leed, veel mensen op de vlucht. Gezinnen die gescheiden van elkaar, door moeten met het leven. Na de zeer succesvolle geld inzamelingsactie op radio en TV, hebben velen gedacht : wat kunnen we zelf nog doen voor de oorlogsslachtoffers. Geld en aandacht is mooi, maar wat kunnen we zelf nog bijdragen aan hulp voor mensen in nood ? Agnieszka en Leon Klaessen wisten een weg om te helpen. Samen met andere chauffeurs van transportbedrijf van Heur in Kelpen, zijn ze spullen gaan inzamelen om naar de Pools – Oekraïense grens te brengen. Agnieszka is uit Polen, en wist in contact te komen met de burgemeester van een grensstadje. Richard Donders en Pieter Palmen ook uit Stramproy, hadden een soortgelijk plan. Samen hebben zij een rit met 4 vrachtwagens naar de Poolse grens met Oekraïne gemaakt, en een reisverslag daarvan gemaakt., Deze week deel 2 van het verslag met een mooie boodschap. Leon, Agnieszka, Pieter en Richard : keij gooj actie, vreiselik gruuts op uch ! Het reisver-slag gemaakt door deze stoere Roojenaren, staat verderop in het Blaadje.

Verduurzamen van de Zaal
Het Gemeenschapscentrum de Zaal is uitgekozen door de Rabobank om deel te nemen aan verduur-zaming van het gebouw door middel van het plaatsen van zonnepanelen. Ook wij vinden het milieu van maatschappelijk belang en willen hier graag een steentje aan bijdragen. Mocht de Zaal als één van de winnaars uit de bus komen dan zal de Rabobank 50% van de kosten voor haar rekening nemen. Het doel van het Zaal-bestuur is verenigingen en stichtingen van Stramproy een ontmoetingsplek en ruimte aan te bieden, die toekomstbestendig is en dat tegen een betaalbare huurprijs. Met zonnepanelen wor-den de kosten van energieverbruik in ieder geval meer in grip gehouden. Daarom is het belangrijk dat u stemt op Stichting Gemeenschapscentrum de Zaal, want alleen door uw stem kan dit project mogelijk gemaakt worden. Twijfel daarom niet en stem op Stichting Gemeenschapscentrum de Zaal! Particuliere leden kunnen tot en met 31 maart een stem uitbrengen via Rabo Internetbankieren of https://www.rabo-zonnepanelen.nl/stemmen Bekijk Deelnemende gebouwen (zoekfunctie: Stramproy) Stemmen kan via de Rabo App – service – lidmaatschap en stemmen maar….

Krantenartikel over samenwerkende Roojer verenigingen
De afgelopen week stond er een aardig artikel in de krant over een initiatief van Brevendia, om tot meer samenwerking tussen de Roojer verenigingen te komen. Daar hadden wij als Dorpsraad een stukje over geschreven , dat is opgepikt door de krant. Het gaat vooral om een “zachte vorm” van samenwerking, dus elkaar versterken op terreinen waar dat kan en gewenst is. Er zijn nu 3 thema’s gekozen, die als eerste aan de beurt komen : Vrijwilligers & kader; delen van accommodaties en aantrekken en binden van (jeugd)leden. De volgende sessie is gepland op maandag 9 mei. Ook voor verenigingen die nog niet eerder hebben deelgenomen.
BUURT BENKSKES