Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 13
ZATERDAG 09 APRIL 2022
 Na vele perikelen rondom corona, komt de nieuwe Jeugd Dorpsraad Stramproy komende week ook weer eens bij elkaar. Inmiddels al de 3e generatie van deze jeugd-afdeling, die gaat proberen de leef-baarheid voor de jeugd in het dorp te behouden en verbeteren. Geen wereldverbeterende maatregelen en projecten, maar kleinschalig, haalbaar en in het eigen dorp. Naast de resultaten die deze club pro-beert te halen, is het meteen een manier om te snuffelen aan hoe je een project opzet. De kracht van werken in een groep, elkaars sterke kanten leren ontdekken en ontwikkelen en zo krachten bij jezelf leren kennen. Dat kan mooie dingen opleveren voor de toekomst.

Info-avond over Plan Lewieze in de Zaal op maandag 5 april
Zoals bekend heeft de Dorpsraad al enkele jaren een concreet plan gemaakt voor extra woningbouw in ons dorp. Met heel veel rugwind, door de huizencrisis, zijn er gelukkig veel initiatieven van de grond gekomen om nieuwbouw te realiseren. Deze keer willen we iets melden over het plan “Lewieze”, dat op de hoek Veldstraat – Crixstraat gaat gebeuren. Tijdens eerdere info-avonden werden plannen gepresen-teerd om hier 40 woningen te realiseren, op de plaats van de huidige kippenstallen en woonhuis. Daar-mee zou het laatste intensieve veehouderij bedrijf binnen de bebouwde kom van de gemeente Weert gaan verdwijnen. Als Dorpsraad vinden we dat een win – win situatie.

Inmiddels hebben we van de initiatiefnemers, de familie Schreurs, een update gekregen van de situatie. Het college van B&W heeft 22 maart 2022 ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan “Veld-straat 73”. Deze wijziging heeft betrekking op het saneren van het agrarisch bedrijf en het gebied om te vormen naar woningbouw. Vanaf 31 maart 2022 ligt dit plan ter inzage. Wij willen U graag informeren over het woningbouwproject ‘Lewieze’ en de huidige stand van zaken. Daarom wordt er door de initia-tiefnemer een informatie-avond georganiseerd op 5 april om 19.00 uur in De Zaal aan de Mariastraat 1 te Stramproy. U bent van harte welkom. Met vriendelijke groet Familie Schreurs

Als u wilt weten wat er precies gaat gebeuren, of als u interesse heeft in dit project, dan ligt hier de uitnodiging voor meer informatie.

Welke Roojer winse get ?
We zien vaak programma’s op TV en de radio, waar wensen van mensen in vervulling komen. Vaak mooi om te zien hoe we elkaar kunnen helpen en blij maken. Wat voor de een ‘n onmogelijke opgave is, kan voor de ander een eenvoudig klusje zijn. Als je die dan bij elkaar kan brengen, gebeuren er goede dingen. Dat is ook de gedachte achter een plan dat de Dorpsraad de komende maanden gaat uitrollen. Wie heeft er een wens voor een ander ? En vooral ook : waarom juist die wenst voor die ander ? Iedereen kan een wens opgeven, en hoe mooier de bedoeling, hoe beter we ons best gaan doen om de wens te laten lukken ! Doel is om elke maand 2 wensen echt te laten uitkomen. De start is gepland met Pasen, dus u heeft nog 2 weken om na te denken over de wens voor een ander, of misschien wel voor een groep anderen. We komen terug bij u om de wensen op te halen, via een opgave-formulier.

Stand van zaken “Euver de Grens”
Als Dorpsraad zijn we natuurlijk ook erg benieuwd naar de vorderingen van het buitentoneel “Euver de Grens”. Niet alleen omdat dit een evenement is met regionale uitstraling, maar ook omdat we als Dorpsraad ooit het initiatief genomen hebben voor dit gebeuren. Via de website, en vooral via de soci-al media timmeren ze flink aan de weg en kan gevolgd worden hoe het er voor staat. Soms letterlijk langs de weg, want we zien overal grote reclameborden met de Zoatmaal staan. We begrijpen dat er nu ook een “Gluren bij de Buren” gepland is op dinsdag 20 september bij de Broekmolen. Ook Radio Monza maakt al melding van het spektakel… En de kaarten zijn binnen een maand al voor meer dan de helft verkocht, er zijn al 2 voorstellingen uitverkocht. Dus ook daar loopt alles voorspoedig, en is de verwachting dat alle kaarten aan de man zijn gebracht, ruim voordat de première op 14 september zal plaatsvinden. Aan de spelers zal het niet liggen, want het enthousiasme tijdens de repetities is groot. Iets om mee te maken, dus wacht niet te lang…
BUURT BENKSKES