Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 17
DINSDAG 03 MEI 2022
We zitten in een periode met allerlei bijzondere dagen. Na een week, die vooral in het teken stond van Koningsdag, gedecoreerden en feestelijkheden, krijgen we nu weer een heel ander accent in de week. Op 4 mei herdenken we alle slachtoffers van oorlogsgeweld. Op 5 mei vieren we de vrijheid. En alsof dat nog niet genoeg is, gaan we op vrijdag 6 mei een Roojer koffietafel meemaken, georganiseerd door het Sociaal Platform. De week wordt dan op zaterdag 7 mei vervolgd met het ophangen van de bloemen van Stramproy Bloeit. Tot slot vieren we op zondag de 8e mei Moederdag, ook heel bijzonder. Het wordt dus weer een volle week, met diverse activiteiten, waarbij we speciaal voor de Dodenherdenking uw speciale aandacht vragen.

Koningsdag 2022
Onder uitstekend weer, vond Koningsdag 2022 plaats. De Koning bezocht Maastricht, dat zich van zijn allerbeste kant liet zien. In Stramproy was het dit jaar iets anders verlopen dan gebruikelijk. Op dinsdag 26 april verraste burgemeester Raymond Vlecken 4 dorpsgenoten met een koninklijke onderscheiding. Een prachtige blijk van waardering, voor betrokken vrijwilligers, en de daarachter gelegen verenigingen. Een mooie traditie in Stramproy om zo aandacht te geven voor de vrijwilligers, die toch de smeerolie in de maatschappij zijn. Misschien iets om ook voor het volgend jaar te onthouden. Sluitingstermijn voor aanvragen is al op 1 juli 2022 !. Dit jaar werden de volgende inwoners onderscheiden :

Mevr. Toon Kunnen – Driessen
Toos Kunnen is heel lang bloeddonor geweest, maar daarnaast vooral bekend van haar vrijwilligerswerk als voorzitster van het Damescomité van de Fanfare. Ook is Toos zeer begaan met haar buurtvereni-ging “De Berg” waar ze erg graag meebouwt aan de carnavalswagen en meeloopt in de optocht. Met zichtbaar plezier en lol. Een bijzonder evenement was het OLS in 2013, waar Toos de leiding kreeg over de keuken voor de vrijwilligers. Verder is mevr. Kunnen ook nog steeds betrokken bij haar vak als bio-logie-juffrouw, met ontwikkelen en geven van les, o.a. op school en bij het IVN. Een Toos is ook al vele jaren watergeefster bij Stramproy Bloeit, een project van de Dorpsraad.

Dhr. Frits Borgers
Frits Borgers is een man van de muziek. Als geboren Maastrichtenaar en gekend Francofiel, speelt zingen een grote rol in zij leven. Naast zelf een uitstekend zanger te zijn, is Frits ook bestuurlijk actief. Het Weerter mannenkoor, zanggroep “de Limburgse Jongens” en Slavisch Byzantijns koor Sobornost zijn de verenigingen waar dhr. Borgers actief is. Behalve bestuurlijk, is hij daar ook actief als reisleider, naar diverse bestemmingen. Wat tevens niet onvermeld mag blijven is 40 jaar inzet om te helpen bij belastingaangiftes namens het FNV.

Dhr. Thieu Meulen
Thieu Meulen is vooral bekend als lid van schutterij St. Catharina. Bij de Dörper Sjötte heeft Thieu di-verse bestuursfuncties en organisatorische taken op zich genomen, op vele gebieden. Die rol vervulde Thieu ook bij de bond EMM en de OLS-federatie. Sinds zijn pensionering is dhr. Meulen ook actief bij de parochie St. Willibrordus en als chauffeur bij de “Visio-bus” van St. Leefbaarheid Stramproy. Daar zorgt hij dat mensen die minder goed ter been zijn, op de plekken komen waar ze moeten of willen zijn.

Dhr. Bér Creemers
Bér Creemers begon zijn lange vrijwilligers carrière bij schutterij St. Antonius, de Heijer Sjötte. Ook daar werden diverse en zeer uiteenlopende taken uitgevoerd, zowel in het bestuur, als in de bouwploeg. Maar omdat Bér zo’n handige man was, werd ook vaak een beroep op hem gedaan door talloze andere verenigingen. Denk aan de Toneelvereniging, die een decorbouwer en toneelmeester nodig hadden. Of buurtvereniging Breijvin, waar klussen moesten worden verricht. Maar ook de Ouderenvereniging Stramproy of de Stichting Leefbaarheid kunnen op dhr. Creemers rekenen. En als technisch coördina-tor van Stramproy Bloeit verricht Bér vele uren werk om alles draaiende te houden.

Allemaal gouden vrijwilligers, die in het zonnetje zijn gezet. Eine dikke merci veur al eure inzet !
De huldiging van deze 4 gedecoreerden, en de jeugdige Cheyenne Huismans (kinderlintje) vond afge-lopen zondag plaats. Na een korte plechtigheid op het Kerkplein, volgde een zeer drukke receptie in de Zaal.

4 Mei Herdenking
Naar goed gebruik besteden we in Stramproy ook al decennia aandacht aan de herdenking van 4 mei. Op die dag worden alle slachtoffers van oorlogsgeweld herdacht. Helaas is dat thema nu weer zeer actueel, met de verschrikkingen die we kunnen zien en horen in Oekraïne. Het is géén gebeurtenis van ver weg en in het verleden, maar het komt nu dichtbij, en letterlijk zo in je huiskamer. Om stil te staan bij deze oorlogen en vooral de slachtoffers, staan we op 4 mei stil in het Herdenkingsplantsoen. Na een H. Mis om 19.00 uur, volgt een stille tocht naar deze locatie. Daar krijgen een aantal mensen het woord, waaronder schoolkinderen die een gedicht zullen voordragen. Met militaire eer worden vlaggen halfstok gehesen, en volgt 2 minuten stilte om 20.00 uur. De genodigden gaan daarna naar de Maroy Bar voor een kop koffie. Het thema van 4 mei in 2022 is “Vrijheid in verbondenheid”.

Roojer koffietafel
Door het Sociaal Platform wordt op vrijdag 6 mei een Roojer Koffietafel georganiseerd. Inmiddels is duidelijk dat er al ruim 110 aanmeldingen zijn voor deze lunchbijeenkomst. Samen eten, gezellig buur-ten, een historische film en foto’s bekijken en vooral genieten van het feit dat we elkaar weer mogen zien. In de Zaal zal vast wel weer allerlei lekkers geserveerd worden. Start is 12.00 uur en het einde is rond 15.00 uur volgens de verwachting. Mooi initiatief van weer zo’n groep betrokken vrijwilligers : het Sociaal Platform.

Stramproy Bloeit
Naar goed gebruik start de zaterdag vóór Moederdag, het nieuwe jaar van Stramproy Bloeit. Vanaf 09.00 uur kunnen emmers en bakken bloemen worden opgehaald bij dhr. Lenaers, aan de Dreijers-straat, het bekende magazijn van uitgifte. Door Saes Bloemen in Weert zijn er weer honderden emmers en bakken gevuld met geraniums. Vrijwilligers per straat gaan deze ophangen aan de lantaarnpalen en daarna om de paar dagen van water voorzien. De waterkarren kunnen ook worden opgehaald komende zaterdag. Jan en Bér hebben alles weer nagekeken, gerepareerd en hersteld. Bij de Nijsmolen komt een grote bak met meerdere lagen bloemen, net als vorig jaar. Op die wijze hopen we Stramproy er weer fleurig op te laten staan, en zorgen de vrijwilligers weer voor de bloemen in de eigen straat. Veel plezier daarmee, en moedig de vrijwilligers aan, of nog beter : help ze een handje mee !


BUURT BENKSKES