Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 25
DINSDAG 28 JUNI 2022
 Na twee weken zonder Blaadje Stramproy, nu weer volop kans om u van mededelingen te voorzien.
Misschien wel een week waarin onze beide schutterijen zich zenuwachtig maken voor hun optreden op de Oude Limburger (het OLS) in Meijel. Wij gaan ons pas zenuwachtig maken als er 1 of 2 mogen te-rugkeren naar het kavelen die week erna. Het zou toch wat zijn…. Maar het is niet verstandig om je druk te maken over ongelegde eieren, dus we zullen maar niet op de zaken vooruit lopen. We willen onze schutterijen in ieder geval heel veel succes en plezier wensen na 2 OLS-vrije jaren.

Duurzaamheidsdag op vrijdag 24 juni
In samenwerking met de Woningvereniging WoonIk en de gemeente Weert, met ondersteuning van de Dorpsraad zagen we afgelopen vrijdag een mooi initiatief in de Zaal : de Duurzaamheidsdag.
Iedereen hoort van alles over duurzaamheid, opwarming van de aarde, stikstofcrisis, klimaatverande-ring en kringloopeconomie. Grote woorden, moeilijke begrippen, maar wat betekent dat nu voor jouw zelf. Hoe kan je die wereldproblemen reduceren tot jouw eigen leven. Wat kan je zelf doen ? Die zaken kwamen aan de orde tijdens deze goed opgezette dag. Ook lokale mensen kwamen aan het woord. In een werkelijk prachtige stand, gaf Vereniging Velt informatie over biologisch tuinieren. Met veel leden in Stramproy liet deze club uit Kinrooi zich van zijn beste kant zien. Helpt een ecologische tuin en zelf tuinieren om onze footprint te verkleinen ? Maar ook de familie Palmen kwam over hun zonnepark ver-tellen. Hoe werkt die lokale energiewinning, met eigen zonnepanelen op zonnepark De Boonder ? Nor-bert Beljaars had een interessant verhaal over de Verzinkerij / Wecoat. Hoe gaat dit voor Stramproy grote bedrijf om met de huidige energiecrisis ? Maar ook bijna 30 kinderen die zelf een “zaadbom” gin-gen maken voor fleurige bloemen en planten. Allemaal onderwerpen die op deze Duurzaamheidsdag aan bod kwamen. Veel informatie in standjes in de Zaal. En van boeiende sprekers over diverse on-derwerpen. De nadruk lag op “van Rooj, voor Rooj”, dus je hoorde en zag van alles van eigen inwo-ners, verenigingen of bedrijven. De opkomst had groter mogen zijn, maar de dag was inhoudelijk prima !

Bedrijvenverzamelgebouw op Savelveld
In Weert Magazine lazen we een advertentie voor een nieuw bedrijvenverzamelgebouw, dat op Savel-veld gerealiseerd zal worden. In een groot nieuw te bouwen complex komen 30 tot 48 units voor bedrij-ven, ZZP’ers of particulieren. Door units te combineren kunnen ruimtes ontstaan van 75m2 tot 200 m2. Dit initiatief was niet bekend bij de Dorpsraad, maar sluit wel uitstekend aan bij onze visie om het be-drijventerrein te revitaliseren, en met name kleine lokale ondernemers de kans te geven zich hier te ves-tigen. De units zijn te koop of te huur, men kan er ook in beleggen. Daarmee hopen we dat de lokale bedrijvigheid weer een boost krijgt, en ondernemers letterlijk de ruimte krijgen.

Jaarmarkt op woensdag 29 juni
Nu de corona weer (tijdelijk ?) onder controle is, kunnen diverse activiteiten opgepakt worden. Een daarvan is de Jaarmarkt, waar onze ereburger Jules Henckens, zich al jaren voor in zet. Op die woens-dag wordt de markt feestelijk aangekleed en krijgen de klanten speciale tegoedbonnen. Daarom de moeite waard om weer eens naar onze weekmarkt te gaan komende woensdagmiddag !

MiniRok staart in de steigers
MiniRok nieuwe opzet, de beste Tribute bands en beste nieuwe lichting opkomende bands: de 14e editie van MiniRok is na 2 jaar niets helemaal klaar om iedereen weer een fantastisch 2-daags festival te bieden!! Terug naar de roots, dat is waar MiniRok 2022 voor staat: de muziek centraal, gezelligheid en lekker eten & drinken. Op vrijdagavond 15 juli spelen vanaf 20.00u de beste Tribute bands van dit moment die je op één avond Editors (by ReEditors), Pearl Jam (by Once) en Red Hot Chili Peppers (by Red Hot Chillinators) doen beleven als in hun beste dagen. En op zaterdag 16 juli gaan de deuren om 17.00u open waar je kennis kunt gaan maken met de opkomende bands van dit moment. Little Hat opent MiniRok, gevolgd door garage-punkrockers Bongloard, zodat iedereen ook weer gelijk wakker is. Daarna de prachtige indiepop met een melancholisch randje van Elephant. En dan begint het echte werk: HEISA is een van de nieuwe revelaties uit Belgie, onvervalste psychedelischenoise-en math rock. Afsluiting is door Temple Fang die MiniRok naar hogere sferen zullen gaan voeren. Onversneden dy-namische, psychedelische space rock, uitgesponnen nummers en niet 1maar 2 linkshandige gitaristen! Allemaal te zien op vrijdag 15 & zaterdag 16 juli op ons festivalterrein bij Sportpark “De Steinakker” in Stramproy. Mocht je in de tussentijd toch nog vragen hebben of meer info willen? Check de website: minirok-stramproy.nl of word vriendjes met ons: facebook.com/minirokfestiva

Project Automaatje roept vrijwilligers op zich aan te melden
ANWB AutoMaatje zoekt Chauffeurs. Doe je graag iets voor een ander en heb je de beschikking over een eigen auto? Meld je dan aan als vrijwilliger en vervoer minder mobiele plaatsgenoten met je eigen auto. Het is dankbaar en gezellig werk en je bepaalt zelf hoe vaak en wanneer je wilt rijden. Als een deelnemer een rit aanvraagt, dan wordt deze gekoppeld aan een chauffeur. Als chauffeur word je hier-over gebeld. Als je op het gevraagde moment kunt rijden, dan krijg je via de mail de details van de rit. Je haalt de deelnemer op het afgesproken moment op en brengt deze na afloop thuis. Onderweg heb je een praatje en als het nodig is, help je je passagier. Bijvoorbeeld met het doen van boodschappen of meelopen naar de bestemming. De onkostenvergoeding is 35 cent per kilometer. Heb je interesse om vrijwilliger te worden voor ANWB AutoMaatje of wil je hier meer over weten? Neem contact op met ANWB AutoMaatje Weert. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 tel: Punt Welzijn 0495-697900

Omgevingsvisie gemeente Weert bied kansen voor Roojer leefbaarheid
Begin dit jaar zijn we, ook als Dorpsraad, van start gegaan met het participatietraject voor de tot-standkoming van de Omgevingsvisie Weert. Met dit bericht informeren we u over de ontwikkelingen en het vervolg van het traject. Er zijn vijf deelgebieden bepaald waarin gekeken werd naar de belangrijk-ste kansen en knelpunten. Een daarvan is het leven in de dorpen van Weert, waar Stramproy de groot-ste van is. Samen is onderzocht in welke richting Stramproy zich wil gaan ontwikkelen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. De Dorpsraad heeft hier eerst zelf een avond aan gewijd, o.a. met de eerdere inbreng van uw kant. Dat is doorgeven aan de gemeente op een (te) haastig ingeplande bij-eenkomst. Echter : de inwoners zelf hebben nog het meeste zicht op de goede en mindere punten in het eigen dorp. Wat moet beslist behouden blijven en wat missen we nog ? Wat staat op het lokale verlanglijstje ? Omdat de vaststelling van de gemeentelijke nota pas in het najaar zal gebeuren, hebben we nog tijd om hier inwoners voor uit te nodigen. Denk maar eens na over zaken die u belangrijk vind voor ons dorp. Mogelijk gaan we hier in juli nog een overlegavond voor organiseren, mogelijk halen we digitaal deze ideeën nogmaals op. U hoort nog van ons.
BUURT BENKSKES