Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 42
DINSDAG 25 OKTOBER 2022
 Deze week was er weer even veel aandacht voor Stramproy, waarbij we vooral de beste vlaaienbakker van Limburg bedoelen. Zelfs op de nationale radio hoorden we de stem van Caspar Heuvelmans, die op radio 2 ging uitleggen dat het hele land voor de lekkerste vlaai in Stramproy moest zijn. Natuurlijk zagen we en lazen op diverse andere media weer van alles over deze wedstrijd voor de echte bakkers. In de komende week is er ook weer van alles te doen, daar gaan we nu even verder op in.

Roojer Kwis komt met antwoorden en winnaars
De uitstekende Roojer kwis van twee weken geleden zorgde voor veel hoofdbrekens bij de deelne-mers. Wat een leuke (maar ook zeer lastige) vragen en opdrachten. Van de 40 teams zal toch wel nie-mand alle vragen af hebben kunnen krijgen ? Dat horen we komende vrijdag in de Zaal, als de organi-satie van Stravoc op een aantal vragen dieper in zal gaan. We zijn toch wel erg benieuwd naar de ant-woorden, ingestuurde filmpjes, foto’s en reacties van de teams. Natuurlijk zal er ook een winnaar be-kend gemaakt worden. Maar eigenlijk was iedereen die heeft deelgenomen dat. Dikke pluim voor de organisatie.

Stramproy Bloeit gaat jaar afsluiten op 29 oktober
Het project Stramproy Bloeit 2022 zal op zaterdag 29 oktober afgerond worden, door het afhalen van de bloemenbakken en het wegbrengen van de waterkarren. Die laatste klus zal door de watergevers en hun coördinator per straat ingeregeld en uitgevoerd worden. Er wordt even speciale aandacht gevraagd voor de bakken waar een vulpijpje in staat, Draai dit er voorzichtig uit, en let op dat je het onderliggen-de rooster niet per ongeluk bij het groenafval kiepert…. Dat hebben we het volgend jaar weer nodig. Alle materialen gaan in de winteropslag bij dhr. Thieu Lenaers op de Dreiersstraat. We kunnen terugkij-ken op een seizoen met een prima start, en de vorming van stevige en mooie planten en bloemen. De watergevers hebben ook dit jaar weer goed werk geleverd, en verdienen alle lof. Dat willen we hen dan ook bij deze geven : eine dikke merci ! Eens kijken wat 2023 gaat brengen…

Dorpsraad Stramproy bestaat 25 jaar op 30 oktober 2022
Er zit een zilveren jubileum aan te komen voor de Dorpsraad Stramproy. Ooit begonnen om de Roojer belangen te behartigen, na de fusie met de gemeente Weert. Nu meer een platform om leefbaarheid in het dorp, in al zijn verscheidene facetten, te behouden of vergroten. Een groepje vrijwilligers, die het beste voor hebben met het leven in Stramproy. Niet betaald, niet gekozen, wel betrokken en actief. En dat al 25 jaar, precies op zondag 30 oktober aanstaande. Samen met alle (oud)leden van die Dorps-raad gaan we dat herdenken en vieren. Tevens zullen er nog enkele vernieuwingen bekend worden ge-maakt op die dag in kleine kring. Zo is er een voorzitterswissel op 1 januari , die we al bekend gaan maken komende zondag. Net als een nieuw logo….De rest van het dorp moet wachten tot de nieuw-jaarsreceptie om dat ook te weten en te zien. Dat houden we nog even onder de pet…

Jeugddorpsraad gaat aan de bak de komende tijd
Een unieke vereniging in Stramproy wordt gevormd door een groep betrokken jongeren, die samen de Jeugddorpsraad vormen. Meestal gaat zo’n groepje aan de slag als ze rond de 13 jaar zijn en stoppen ze ook weer rond hun 16e, als de examens van de middelbare school er aan zitten te komen. Nu is er na de corona-perikelen weer een nieuwe lichting aan zet, die de komende maanden veel op het pro-gramma hebben staan. Allereerst gaan ze komende woensdag op bezoek in Brussel bij het Europees parlement. Samen met Jeroen Lenaers leren ze dit democratische instituut beter kennen. Verder wordt Brussel verkend. Daarna moeten ze al stevig aan de bak om de Halloween-tocht te organiseren voor leeftijdsgenoten. Samen met het Nieuwe Vosseven zal deze op 10 december gaan plaatsvinden. Dat zal zeker weer een spannende aangelegenheid worden voor de deelnemers… Goed bezig die club !

Bekende Roojer
Sinds een paar weken loopt deze rubriek weer over van lokale beroemdheden. Niks herfstdipje…
Deze week willen we weer aandacht geven aan enkele (nieuwe ?) bekende Roojer.

Als eerste een berichtje uit de Limburger van de afgelopen week. Daarin werd vermeld dat Emma Pal-men als Statenlid van de provincie Limburg, een eigen partij gaat oprichten. Die gaat Omzien! heten. Emma woont in Oostrum bij Venray, maar is geboren en getogen in Stramproy, en haar zussen Eva en Wendy wonen hier nog. Kee, des ein Roojer diej nog aane baum sjutj

Andere bekende Roojer vinden we vooral terug in het ambacht van vlaaienbakken. Bakker Mark Crae-mers en Caspar Heuvelmans van Bakkerij Snijders wisten met hun inzendingen van kersenvlaai en krui-mel pudding vlaai als beste te scoren op de provinciale wedstrijd voor echte bakkers. En Limburgse vlaai wordt toch als de top van dit gebak gezien, dus meteen waren ze eigenlijk ook de beste van het hele land. Dat leverde een hele boel aandacht op in de media. Het begon met L1 die dit provinciaal heel bekend ging maken, maar ook Radio 2 pikte het signaal op. Caspars stem klonk via die zender in het hele land. Natuurlijk ging WeertdeGekste er een item van maken, net als de Limburger. En nu ook nog als BR’er in het Blaadje van Stramproy. Dat is toch wel de kers op de taart…. eh : vlaai !
BUURT BENKSKES