Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 12
DINSDAG 30 MAART 2021
In de week voor Pasen is er weer veel aandacht voor leden van verenigingen of mensen die alleen de Paasdagen door moeten komen. Want nog steeds hebben we veel last van alle corona-regels, en kun-nen mensen weinig tot géén sociale contacten onderhouden. Dan is het toch wel heel fijn dat er vanuit de Ouderenvereniging en de Zonnebloem, of de buurt of een andere club aandacht is voor elkaar. Want helaas kunnen we niet naar het terras, géén paasbrunch, zelfs niet met meer dan 1 gast aan tafel. De cijfers gaan niet de goede kant uit, de vaccinaties moeten voor bescherming en verlichting gaan zorgen. Ook worden alweer allerlei evenementen afgelast. Zo is ook het bondsschuttersfeest in Stram-proy dit jaar van de baan. En het bijbehorende Q Music Party feest helaas ook.. Nog een paar maan-den tanden op elkaar, volhouden in deze contact-arme maatschappij, en dan kan alles weer een beetje terug naar normaal. Althans dat hopen we…..

Overleg met gemeente Weert
De afgelopen week is er een digitaal overleg geweest tussen de 17 Weerter wijk- en dorpsraden en de gemeente. Samen met Tessa Geelen, wethouder, en ambtenaren werd gesproken over de situatie in Weert, Er zijn grote zorgen rondom de toekomst van verenigingen, vrijwilligers, eenzame ouderen of de verkeersveiligheid. Daarnaast spelen er ook (altijd) zorgen rondom kleinere zaken als hondenpoep of groenonderhoud. Door corona is dit onderlinge overleg ook alweer anderhalf geleden. Vanuit Stram-proy hebben we gewezen op concrete acties rondom het voortbestaan van verenigingen. Hoe kunnen we straks weer opstarten, en alle mensen aan boord houden ? Goede communicatie helpt daarbij, ook een tip naar de gemeente toe. Om zelf het goed voorbeeld te geven is de nieuwe burgemeester meteen uitgenodigd voor een werkbezoek aan Stramproy. Een goede gelegenheid om ons dorp te leren ken-nen, en zaken in gang te zetten waar we samen mee aan de slag moeten.

Hondenpoep
Na ons bericht over de hondepoep-overlast rondom de basisschool, op het Zeskampterrein, kregen we eerdere reacties binnen. Enerzijds van herkenning van het probleem bij de scholen, anderzijds van in-woners die dit op veel meer plekken in het dorp ervaren. Deze e-mail willen we graag met u delen :
Graag wil ik mijn ongenoegen delen over de steeds meer wordende overlast van hondenpoep binnen ons dorp. Zoals jullie al eerder vermelden in het weekblaadje Stramproy van 24 maart, de ergernis rondom de basisschool, wil ik jullie informeren dat het niet alleen "rondom" de basisschool een erger-nis geeft, maar door heel Rooj. Daar wij zelf in het bezit zijn van een hond, en met de zakken vol hon-denpoepzakjes rond lopen om de ontlasting van onze hond netjes op te ruimen, komen wij op alle plekken (stoepen, tuintjes, groenvoorziening, parkeergelegenheid) massaal de hondenpoep te-gen...Hiervoor hebben wij dan ook maar één woord voor dit asociaal gedrag van de hondenbezitters. Sinds de coronatijd is het ons opgevallen dat er binnen ons dorp aardig wat nieuwe viervoeters zijn aangeschaft, schijnbaar denken deze nieuwe hondenbezitters dat het opruimen van hondenpoep hier niet, qua verzorging van je hond bij hoort. Jammer genoeg worden hondenbezitters die wel netjes de hondenpoep opruimen hierdoor onterecht vaak kwaad aangekeken. Dus beste lezers, niet alleen het gebied rondom de school heeft overlast, maar heel Rooj heeft overlast. Ik spreek voor ontzettend veel opruimende hondenbezitters ons ongenoegen uit, en hoop met misschien een plaatsing van deze mail in het volgende blaadje " BINNEN ROOJ HOORT IEDER KAKJE IN EEN ZAKJE"

Pilot Huisartsen + Punt Welzijn
Huisartsen zien regelmatig patiënten die klachten hebben waar niet per se een medische oorzaak onder ligt. De klachten worden dan veroorzaakt door problemen in het leven van alledag, zoals ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen, financiële zorgen, een zieke partner of eenzaamheid. Deze proble-men kunnen voor lichamelijke klachten zorgen zoals vermoeidheid of hoofdpijn maar ook voor som-berheid, stress of angstklachten. In deze gevallen is het meestal niet nodig om medicijnen te slikken of een verwijzing te krijgen naar psychologische zorg. Vaak kan iemand beter geholpen worden in het zogenoemde ‘sociale domein’. Huisartsenpraktijk Stramproy start daarom met een pilot samen met Punt Welzijn, het Algemeen Maatschappelijk Werk en de gemeente Weert. Wanneer patiënten zich mel-den bij de huisarts met klachten waar geen duidelijke medische oorzaak onder ligt, zal de huisarts sa-men met de patiënt volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, bekijken vanuit welke do-meinen er ondersteuningsmogelijkheden zijn. De huisarts kijkt dan met een brede blik naar het verhaal van de patiënt en naar de verschillende levensdomeinen. Naast of in plaats van het ‘traditionele pilletje’, kan de huisarts in deze situaties verwijzen naar een sociaal werker van het Algemeen Maatschappelijk Werk of Punt Welzijn. Deze sociaal werkers zijn een aantal uren per week aanwezig in de praktijk waar zij gesprekken met patiënten kunnen voeren. Een sociaal werker heeft een goed beeld van de sociale kaart en kent de voorzieningen en initiatieven in het dorp, de wijk of de gemeente. Afhankelijk van de vraag van de patiënt kan een sociaal werker bijvoorbeeld verwijzen naar een ontmoetingsplek, lotgeno-tencontact, schuldhulpverlening, groepscursussen, maatjesprojecten of mantelzorgondersteuning. Door de inzet van voorzieningen vanuit het sociaal domein hopen we het welzijn van patiënten te verg-roten en het zorgverbruik te verminderen. Na één jaar zullen de resultaten van de pilot geëvalueerd wor-den.

Bekende Roojer minse
Regelmatig kunnen wij berichten over BR’ers (Bekende Roojer). Vaak leuke berichtjes die we van onze lezers krijgen, of zelf ontdekken in het nieuws. Deze week vielen ook weer een paar berichten op. We lazen namelijk een leuk bericht over Roojer minse.
Op zaterdag stond er een uitgebreid stuk over de boerderij “Hurmes” waar veel dieren worden opge-vangen. Inmiddels al 300 dieren, die niet meer in een asiel terecht kunnen. Sandra en Patrick Dören-berg- Peeters zorgen voor deze dieren, waar vaak iets meer mee aan de hand is. Samen met 12 vrijwil-ligers en mbo-studenten krijgen de beesten hier een goed leven. Nu in de corona even met aanpassin-gen, maar straks weer zodat er ook bezoek ontvangen kan worden. Voor meer informatie kijk je op www.hurmesdierenthoes.nl.

Een iets minder duidelijke koppeling met Stramproy hoort bij Marc Bonten, een inmiddels bekende arts-microbioloog van het Outbreak Management Team. De moeder van Marc is Riet Brouns, de doch-ter van slagerij Brouns. Dat was toch een echte Roojer, maar is net voor de corona-crisis overleden. Dus nu nemen we Marc ook maar even onder de loep. Gelukkig geeft Marc zelf aan dat hij de klein-zoon van de Roojer slager is, en vanzelfsprekend elke dag vlees at in zijn jeugd. Nu is dat anders, en er wordt voorspeld dat vleesproductie ook veel risico’s met zich mee brengt. Marc wordt in het kran-tenbericht van afgelopen zaterdag omschreven als een benaderbare, nuchtere wetenschapper, die als art-microbioloog alles weet over het corona-virus. In Weert geboren in 1964, kan hij nog steeds plat kallen, met de journalist van de Limburger. Als je het artikel leest, wordt dat beeld helemaal bevestigd.