Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 13
DINSDAG 06 APRIL 2021
In de week na Pasen willen we toch even terugkijken naar de afgelopen week. We gingen van ruim 25 graden, naar 5 graden en sneeuw + hagel. Dat was even wennen, wat bij die schommelingen eigenlijk niet echt lukt. Pasen leverde ook weer interessante televisie op. Dan bedoelen we niet al die Haagse en Maastrichtse politici die deze dagen nodig hebben voor bezinning, en/of het terugvinden van het ge-heugen. Daar kijk je toch met plaatsvervangende schaamte naar… Nee, de echt interessante TV kwam uit Landgraaf, waar pastoor Harry Notermans de paaswake mocht voorgaan, die live werd uitgezonden op NPO 2. We lazen dat door corona nu heel veel mensen deze mis volgden, en dhr. Notermans na een BS’er nu ook een BN-er is geworden. En voor de aandachtige opletter, kregen we Annelies In-denkleef ook nog groot in beeld op de NPO. Tijdens de uitzending van The Passion, vanuit Roermond, verscheen Annelies groot in beeld. Kee, des anger en baeter noeets.

Plan “Stultjens” nu ook weer een stap verder
Met veel genoegen kunnen we de laatste tijd regelmatig berichten over woningbouw in Stramproy. Nu de huizen nog sneller verkocht worden dan het paasbrood van bakkerij Snijders, is er wel behoefte aan nieuwbouw. Daardoor kunnen mensen een huis of bouwkavel kopen, en hun eigen huis doorverkopen. Het laatste project dat nu toch echt doorgang gaat vinden is het plan “Stuljens” genoemd naar het bouwbedrijf dat hier gevestigd was, midden in het dorp. Misschien heet het ook wel plan “Walestraat” omdat het ook aansluit bij die woningen daar. Ongeveer een jaar geleden is er een principe akkoord afgegeven door het college van B&W, inzake het plan voor 9 woningen daar. In een hofje met een ei-gen identiteit worden 9 moderne, levensloopbestendige woningen gerealiseerd. Het bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage en intussen zal er gewerkt worden aan de verkoopstukken. De verwachting is dat die in mei klaar zijn. Daarna zal er een start worden gemaakt met de verkoop. Indien alles volgens planning verloopt zal er in het laatste kwartaal van dit jaar worden gestart met de bouw. De verkoop zal, zodra de verkoop stukken gereed zijn, ter hand worden genomen door Dwars Makelaars BV te Weert. Vanaf mei zullen er ook concrete ontwerpen van de huizen te bekijken zijn via de makelaar. Net zoals bij het plan “Lambroek” en het plan “Lewieze” is ook hier veel interesse voor de nieuwbouw-woningen. We staan te popelen om de bouw van deze bijna 100 woningen in Stramproy te kunnen be-kijken.

Jubileum gemengd koor Da Capo
Dit jaar bestaat gemengd koor Da Capo 25 jaar. Helaas kan er door corona niet veel georganiseerd worden, en schuiven de feestelijkheden door naar het volgende jaar. Gelukkig was er wel een uitge-breid interview te lezen in de krant. Mede-oprichtster Door Creemers vertelde over de vliegende start, die ze samen met Erwin Maes maakte bij de oprichting van het koor. Na een eerste oproep in het Blaadje waren er in een mum van tijd 63 leden. Via dirigent Ruud Geelen werd het repertoire op een mooi niveau ingezet, wat nu al sinds meer dan 15 jaar bij Veerle Henkens in goede handen is. Die combinatie is een gouden zet gebleken, en zowel koor als dirigent genieten zichtbaar van de samen-zang. En Stramproy is de lachende derde, want al vele jaren zorgt het koor voor prachtige optredens, schitterende musicals en zang waar je “hennevel” van krijgt. Een hechte club, in goede en slechte tijden. En buiten het koor ook vaak in de weer voor Roojer muziek, saamhorigheid en leefbaarheid. Een prachtig visitekaartje voor ons dorp, een warm bad voor de leden en bestuur. Allemaal van harte profi-ciat met dit jubileum, we kijken ere naar uit om jullie weer live te mogen beluisteren en bekijken.

Pilot Huisartsen + Punt Welzijn
Huisartsen zien regelmatig patiënten die klachten hebben waar niet per se een medische oorzaak onder ligt. De klachten worden dan veroorzaakt door problemen in het leven van alledag, zoals ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen, financiële zorgen, een zieke partner of eenzaamheid. Deze proble-men kunnen voor lichamelijke klachten zorgen zoals vermoeidheid of hoofdpijn maar ook voor som-berheid, stress of angstklachten. In deze gevallen is het meestal niet nodig om medicijnen te slikken of een verwijzing te krijgen naar psychologische zorg. Vaak kan iemand beter geholpen worden in het zogenoemde ‘sociale domein’. Huisartsenpraktijk Stramproy start daarom met een pilot samen met Punt Welzijn, het Algemeen Maatschappelijk Werk en de gemeente Weert. Wanneer patiënten zich mel-den bij de huisarts met klachten waar geen duidelijke medische oorzaak onder ligt, zal de huisarts sa-men met de patiënt volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, bekijken vanuit welke do-meinen er ondersteuningsmogelijkheden zijn. De huisarts kijkt dan met een brede blik naar het verhaal van de patiënt en naar de verschillende levensdomeinen. Naast of in plaats van het ‘traditionele pilletje’, kan de huisarts in deze situaties verwijzen naar een sociaal werker van het Algemeen Maatschappelijk Werk of Punt Welzijn. Deze sociaal werkers zijn een aantal uren per week aanwezig in de praktijk waar zij gesprekken met patiënten kunnen voeren. Een sociaal werker heeft een goed beeld van de sociale kaart en kent de voorzieningen en initiatieven in het dorp, de wijk of de gemeente. Afhankelijk van de vraag van de patiënt kan een sociaal werker bijvoorbeeld verwijzen naar een ontmoetingsplek, lotgeno-tencontact, schuldhulpverlening, groepscursussen, maatjesprojecten of mantelzorgondersteuning. Door de inzet van voorzieningen vanuit het sociaal domein hopen we het welzijn van patiënten te verg-roten en het zorgverbruik te verminderen. Na één jaar zullen de resultaten van de pilot geëvalueerd wor-den.