Untitled Document
Nieuwsarchief

MEDEDELINGEN WEEK 15
DINSDAG 20 APRIL 2021
Er was even hoop op wat meer vrijheid, maar nu blijkt dat we toch nog even iets langer moeten vol-houden. Die onzekerheid, en al dat gedoe over vaccineren en vaccins maken het er niet leuker en mak-kelijker op. Bedrijven gaan er langzaam aan ten onder, de moraal onder de bevolking daalt om de re-gels netjes op te volgen. Vervelend, langdradig en teleurstellend allemaal. Toch weten we dat de slag om corona nu langzaam de goede kant uit gaat. Volhouden, de laatste loodjes wegen zwaar, maar daarna kunnen we weer meer. Verenigingen die mogen opstarten, winkels weer open en kroegen na het terras ook binnen weer toegankelijk. De vooruitzichten zijn mooi, hou je daar maar aan vast. Dan vlie-gen de weken wellicht voorbij !

Boek “Ik ben van Stramproij” uitgereikt in ons dorp
Op 14 april 2021 heeft de schrijver van het boek “Ik ben van Stramproij”, dhr. Ar Stramrood persoonlijk boeken rondgebracht in het dorp. Bij de koffie legde dhr. Stramrood, vergezeld door zijn vrouw, nog eens uit waarom hij dit boek geschreven heeft.
“Door mijn aparte achternaam was ik op zoek naar de werkelijke betekenis daarvan. Mijn opa had me verteld dat dit kwam door een Duitse soldaat in het leger van Napoleon. Ook een spannend verhaal, maar het bleek toch anders te zijn. Door de oude archieven door te spitten, bleek dat mijn voorouders in 1630 in Utrecht getrouwd zijn, en zo in de geschriften daar terecht zijn gekomen. Stramrood bleek een oorsprong te kennen in “van Stramproij”. Mijn voorouders kwamen dus uit Stramproy in Limburg. Ze zijn wellicht op de vlucht gegaan voor de oorlogen hier, of de armoede. Tijdens de onderzoeken bleek dat er nog wel meer mensen “van Stramproij” waren. De meest bekende is wellicht de muntmees-ter Gadert of Godert van Stramrade / Stramprode. Dit was een machtig en rijk man in het graafschap van Gelre. Deze leefde al in 1367, en sloeg de Strampoidse gulden, een deels gouden munt.”
Over deze en veel meer geschiedenis verhalen heeft Ar Stramrood dus een gebonden boek geschre-ven, dat hij zelf als hobby uitgeeft. De kosten zijn 20 euro, en te bestellen via ar.stramrood@gmail.com De Heemkunde-vereniging en/of de Dorpsraad willen een sprekersavond organiseren rondom dit boek, zodra de corona-maatregelen weer bijeenkomsten toelaten. Dat wordt wellicht na de zomer. Hou de mededelingen in de gaten, want dat wordt vast een interessante avond voor mensen die van geschie-denis, heemkunde of Stramproy houden.
Zie de foto’s voor meer info over het boek, de schrijver en de Stramproidse gulden op www.rooj.nu !

Koningsdag 2021
Het zal niet vreemd meer in de oren klinken, maar ook koningsdag en de 4 mei herdenking hebben veel last van de lopende corona-regels. Als eerste komt Koningsdag er aan, maar tot op heden is niet he-lemaal duidelijk wat er mag en wat er niet mag. Waarschijnlijk mag er veel niet, en weinig wel. Als Dorpsraad willen we graag veel aandacht besteden aan deze evenementen, maar volgen we de regels van de overheid. Voor de koningsdagviering is van groot belang wat men met de gedecoreerden zal doen. De regels daarvoor zijn nog niet bekend gemaakt, althans wij weten ze nog niet. De kanselarij geeft die regels uit, en de gemeente volgt die dan. Worden er lintjes fysiek uitgereikt, of volgt dat later ? Nu nog niet bekend. Een bijeenkomst is wellicht niet toegestaan, maar mogen er wel mensen in de kerk bij elkaar komen, voor de gebruikelijke mis ? Gaat men dan uit van een maximum van 30 ? Mag er wel iets in de buitenlucht, zoals op het Kerkplein ? Dat weten we nu nog niet, maar zullen daar ongetwijfeld in de komende week iets over horen.

Herdenking 4 mei 2021
Een ander evenement dat kort na koningsdag georganiseerd wordt, is de herdenking van alle oorlogs-slachtoffers op 4 mei. Daar hebben we in Stramproy door de jaren heen een mooie traditie van ge-maakt. De kennis van nu is dat dit ook dit jaar weer een sobere plechtigheid zal worden, zonder pu-bliek. We zullen grotendeels het aangepaste programma van vorig jaar volgen. Dat komt neer op een vlaggenceremonie, om 08.00 uur bij het monument van de Vrijheid, in het Herdenkingsplantsoen. Gedu-rende de dag kunnen mensen hier zelf bloemen neerleggen, of een momentje voor zichzelf kiezen. Om 20.00 uur zullen er een aantal kransen gelegd worden door de wethouder, dorpsraad, wapenbroeders en schoolkinderen. Dit jaar gaan we proberen dit met een live-stream uit te zenden. Dan kan iedereen dit thuis “live” volgen. Als het kan en mag, zullen er dan ook enkele toespraken gehouden worden. De last post ontbreekt niet. Zo hopen we toch nog op respectvolle wijze op passende wijze lokaal aan-dacht geven aan 4 mei.

Hoplr nu ook actief in Stramproy
Er is nu een digitaal systeem ontwikkeld, bedoeld om elkaar meer in persoon te ontmoeten. Als Dorps-raad willen we graag meewerken om dit systeem onder uw aandacht te brengen, mede op verzoek van Punt Welzijn en de gemeente Weert.
Foto’s bekijken we tegenwoordig op Instagram. Via Facebook en WhatsApp staan we voortdurend in contact met onze vrienden. Maar onze buren kennen we soms niet en we maken ook niet gemakkelijk contact met ze. Dat kan nu met Hoplr, een reclamevrij online buurtplatform, waarop je vanaf nu je buurt en je buren kan vinden en dingen met elkaar kan delen.
Wat is Hoplr?
Hoplr is een gratis gesloten sociaal netwerk (https://www.hoplr.com/stad/weert) voor buurten. Het net-werk focust op sociale interactie tussen inwoners en hun betrokkenheid binnen de buurt. Hoplr buurten zijn geografisch afgebakend en gesloten voor de omliggende buurten. In tegenstelling tot de meeste sociale netwerken is Hoplr vrij van reclame. Zo beschermen zij de privacy van hun gebruikers en is er geen commercieel gebruik van data.
Hoe werkt Hoplr?
Op het platform kun je berichten plaatsen en met elkaar in gesprek gaan. Je kunt ook een oproep plaatsen of een vraag stellen aan je buren. Punt Welzijn doet mee aan Hoplr om buurtgericht berichten te plaatsen over bijvoorbeeld buurtprojecten en nieuwe initiatieven. Ook wordt het gebruikt om de buurt te informeren, mee te laten denken over nieuwe ideeën en om onderling contact te stimuleren.
Organisaties zien de onderlinge buurtberichten niet. Het buurtnetwerk is dus vooral van buren en buur-ten.
Hoe kan ik me aanmelden?
In de komende weken bezorgen vrijwilligers een brief van Hoplr met meer uitleg over het platform. Ook lees je hierin hoe je je kunt aanmelden.
Ik heb geen brief ontvangen.
Het kan zijn dat je geen brief hebt ontvangen. Bijvoorbeeld als je een nee/nee sticker hebt. Ben je wel geïnteresseerd en wil je je aanmelden? Download de mobiele app of ga naar (https://www.hoplr.com/stad/weert) en vul je adres in.