KUCH ROOJ - BEELD COR VAN GELEUKEN
Van deze kunstenaar, zelfs geboren in Stramproy, heeft bij de voormalige Sint Jansschool een beeld gestaan dat bestond uit een ca. 3 meter hoge betonnen sokkel en enkele bronzen ornamenten, die spelende kinderen voorstelden. Bij de sloop van de oude “gemengde” school dreigde dit beeld letterlijk met het puin te verdwijnen maar door particulier ingrijpen is dit beeld in delen behouden gebleven. Als werkgroep zijn we bezig om dit beeld, of een replica ervan, te herplaatsen.
BUURT BENKSKES