WAAROM WONEN IN STRAMPROY?

'Parel van Limburg'
Stramproy, dat sinds 1998 als grootste dorp, deel uitmaakt van de gemeente Weert, staat bekend om zijn mooie natuur, rust en landelijke omgeving. Niet voor niets vertoeven hier ieder jaar vele vakantiegangers om vaak grensoverschrijdend te wandelen of te fietsen en te genieten van de rust, die te vinden is in gebieden als de Tungeler Wallen en rondom het Vosseven. Vandaar ook dat Stramproy met trots het predikaat draagt “Parel van Limburg”. De fiets- en wandelroutes in en rondom Stramproy en verderaf in de nabij gelegen Belgische natuurgebieden zijn prachtig aangelegd en voeren de liefhebber via fraai aangelegde rustplaatsen naar rust en ruimte, bossen, zandverstuiving, beekjes, langs kanalen, door dennenbossen en heide.

Historie
In 1287 wordt er voor het eerst melding gemaakt van de naam Stramprode, waarbij “rode” staat voor ontgonnen bos. Stramproy was een van de kwartieren van het kleine vorstendom Thorn. Na de Franse tijd werd het ingedeeld bij het departement Nedermaas in het Kanton Weert. Naast landbouw en jacht werd in het levensonderhoud voorzien door ambachten, waarvan het laken weven het belangrijkste was. De drie water- en windmolens zijn nog een herkenbaar bewijs uit die periode. Ook het typische Stramproyer dialect wordt gekoesterd en op diverse manieren in stand gehouden en bewaard voor het nageslacht. De fraaie St. Jansmolen langs de Molenweg richting Hunsel/Neeritter en de Nijsmolen aan de Veldstraat zijn binnenkort beide volledig gerestaureerd en ingekaderd in de daarvoor geschikte biotoop. Zij maken echt deel uit van het cultureel erfgoed van Stramproy en van de historie van het dorp.

Stramproy biedt optimaal woon- en leefklimaat
Vanaf ca. 1955 heeft Stramproy een explosieve ontwikkeling doorgemaakt en is er gewerkt aan een goede infrastructuur, zijn er winkels gekomen, sportcomplexen en is er plaats ingeruimd voor grootschalige bedrijvigheid. Het inwonertal is vanaf die tijd meer dan verdubbeld tot meer dan 5.000 inwoners. Wat bij een leefbaar dorp hoort is aanwezig: winkels, bibliotheek, postagentschap, medische praktijken, gemeenschapscentrum, sportcomplex, serviceloket gemeente etc. dus zaken die gewoon van nature horen bij een actief en levend dorp. Verder laat het aanbod aan faciliteiten voor recreatie, sport en spel in Stramproy niet te wensen over. Het verenigingsleven is perfect.

In Stramproy vinden mensen, die op zoek zijn naar een nieuwe leefplek de ideale mix van rust en natuur in een prachtige omgeving kosteloos voor de deur en dat in combinatie met een actief, levendig dorp. Stramproy biedt verder een aantrekkelijk winkel-en vertiercentrum op fiets- en loopafstand van de woonplek.

Ouderen vinden alles binnen een cirkel van een paar honderd meter wonen: recreatie, eetpuntservice, rust en winkels, terrasjes. Voor de jeugd zijn er goede basisscholen. Voor de kleintjes is er voldoende en goede opvang. De medische voorzieningen zijn voortreffelijk. Voortgezet onderwijs en ziekenhuis op 8 km afstand in Weert. Goed openbaar vervoer. Snelweg A2 binnen 15 minuten bereikbaar.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan het nieuwe gezicht van Stramproy met een vernieuwd, aan de eisen van onze tijd aangepast dorpscentrum. Door de projecten Torenveste en Kwartierstaete, die zijn gelegen rondom het Kerkplein heeft de kern van het dorp een meer stadse uitstraling gekregen maar wel zodanig dat de dorpse elementen bewaard zijn gebleven. Zo blijft de markante parochiekerk St. Willibrordus met zijn oude Romaanse toren uit kalkzandsteen het gezicht van het Kerkplein bepalen.

De beide andere markante gebouwen aan het Kerkplein herbergen royale en fraai gesitueerde koop- en huurwoningen, die een uitstekende woonoplossing bieden voor diverse woningzoekenden in de regio, jong en ouder. Daarnaast biedt op deze locaties een groot aantal winkels een grote variëteit aan artikelen. Het Kerkplein biedt naast de wekelijkse markt op woensdag aan iedereen ook een leuk plekje om te verpozen of een terrasje te pikken.

Bereikbaarheid
Medio 2010 wordt in Stramproy de reconstructie van de provinciale weg N292 door Stramproy uitgevoerd door de Provincie Limburg. Deze weg vormt de ontsluiting naar het noorden en het zuiden en is een zeer belangrijke en drukke verkeersweg, die tevens als omleidingroute dient bij afsluitingen van de A2 autosnelweg. Aan de noordzijde van Stramproy wordt een rotonde aangelegd, het wegdek wordt vernieuwd, fietspaden gemarkeerd, veiligheidsvoorzieningen aangelegd, snelheidreducerende maatregelen getroffen en de rijbaan in de kom van het dorp wordt verhoogd en met aangepaste kleurstelling geaccentueerd, zodat het lijkt of je over een plein rijdt. Er bestaan uitstekende wegverbindingen naar Weert en Maaseik die beide aansluiting geven op het autowegennet A2 en A67 alsmede A2 richting Maastricht. Er zijn goede fietspaden, vooral van belang voor de vele scholieren, die onderwijs volgen in Weert.

Zakelijk gezien
Het industrieterrein en de bedrijventerreinen Savelveld en Hoverveld zijn deels al gerevitaliseerd en die zal in 2010 zijn voltooid. De terreinen zijn via de N292 uitstekend bereikbaar en hebben een goede aansluiting op de A2 in beide richtingen. Het winkelaanbod in Stramproy is nu al groot maar nog niet helemaal compleet. Vooral in het centrum van het dorp zijn ondernemers met een complementair assortiment in hun winkel van harte welkom en deze zullen goed gebruik kunnen maken van de grote aantrekkingskracht van de reeds gevestigde winkeliers en horecabedrijven. Er zijn royale gratis parkeerplaatsen op verschillende locaties dichtbij de winkels aanwezig. De winkelgalerij aan de Pr. Marijkestraat biedt winkeliers en ondernemers met een specifiek assortiment goede mogelijkheden buiten de kom van het dorp met parkeren vlak voor de winkeldeur.


Stramproy in het groen
Ook de natuur krijgt steeds meer aandacht met als meest recente voorbeeld het opnieuw laten meanderen van de Tungelroyse beek. Bij deze werkzaamheden werd een houten brug, die dateert van rond het begin van onze jaartelling aangetroffen, evenals gebruiksvoorwerpen uit die tijd, zoals munten, kledingspelden, een ijzeren bijl en zelfs een zeer zeldzame Keltische munt. Blijkbaar vonden de Romeinen de locatie Stramproy reeds de moeite waard. Momenteel is een nieuwe wandelroute in voorbereiding, waarbij het zgn. Linjer Brökske over de Tungelroyse beek zal worden herbouwd. Het Ommetje Linjer Brökske zal Stramproy direct verbinden met de Tungeler Wallen, waardoor een groot wandelgebied nog gemakkelijker bereikbaar wordt voor de inwoners, die op een fraaie avond nog even de rust van de natuur willen opzoeken.

Sterke gemeenschapszin
Kenmerkend voor Stramproy is de sterke gemeenschapszin, die zijn weerslag vindt in de ca. 70 verenigingen, zowel op sportief als cultureel vlak. Positief hierbij is een goede aanwas van jeugdleden. Dat biedt goede vooruitzichten voor verdere ontplooiing en bestaansrecht in de toekomst. Bij grotere evenementen en feesten is het “hoale klot”, “eine vrieëte òngerein” en stelt men herhaaldelijk vast dat zoiets “allein in Rooj” kan.De inwoners van Stramproy heten u samen met de Stichting Dorpsraad Stramproy van harte welkom in ons mooie dorp!!

BUURT BENKSKES